Izbornik
heeader image

Preventivno-edukativne aktivnosti u svrhu suzbijanja rizičnih ponašanja

  • 13. rujna 2019.
  • Zdravstvo i socijalna skrb
fullscreen Preventivno-edukativne aktivnosti u svrhu suzbijanja rizičnih ponašanja
Preventivno-edukativne aktivnosti u svrhu suzbijanja rizičnih ponašanja

Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i drugih ovisnosti odazvalo se pozivu za sudjelovanje u  preventivno-edukativnim aktivnostima koje je organizirala Policijska uprava Vukovarsko-srijemske županije u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo u svrhu suzbijanja rizičnih ponašanja mladih.

Djelatnici Policijske uprave Vukovarsko-srijemske zajedno sa djelatnicima Zavoda za javno zdravstvo i članovima Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i drugih ovisnosti u vremenu od 12-14 sati na Trgu Vinkovačkih jeseni u Vinkovcima postavili su štandove sa promidžbenim materijalima o zdravom načinu života, prevenciji ovisnosti, ali i informiranju o sredstvima ovisnosti s kojima se suočavaju mladi u njihovoj svakodnevnici.

Cilj ove akcije nije samo naglasak na sankcijama koje su predviđene za sve one koji čine protupravne radnje, nego i podizanje nivoa svijesti svih društvenih čimbenika, koji su od važnosti za pravilan odgoj i razvoj maloljetnih osoba. Također, ovakvim akcijama želimo mlade usmjeriti pozitivnim i društveno prihvatljivim ponašanjima, odnosno vrijednostima.

U aktivnostima sudjelovao je i pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb dr.sc. Darko Dimić sa djelatnicima.

Ispis
Vrh