Izbornik
heeader image

Preporuke Stožera civilne zaštite RH – do daljnjeg odgoditi skupove i okupljanje na kojima sudjeluje više od 1000 ljudi

  • 09. ožujka 2020.
  • Zdravstvo i socijalna skrb
fullscreen Preporuke Stožera civilne zaštite RH
Preporuke Stožera civilne zaštite RH

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je preporuku da se do daljnjega odgode svi skupovi i organizirana okupljanja na kojima sudjeluje više od 1000 ljudi.

Za sva javna okupljanja koji će se organizirati date su slijedeće upute za organizatore:

•Osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima;

•Dati jasnu uputu sudionicima da se suzdrže od uobičajenog neverbalnog komuniciranja koje uključuje rukovanje i izbjegavaju bliži socijalni kontakt;

•Dati jasnu uputu sudionicima ako imaju respiratornu bolest i/ili povišenu temperaturu (veću od 37.5oC) da ne dolaze na manifestacije.

Također, organizatori skupova ili javnih okupljanja prije organizacije istih moraju osigurati suglasnost nadležnih županijskih stožera civilne zaštite, a koja će se temeljiti na mišljenju nadležnog Zavoda za javno zdravstvo da su ispunili propisane upute.

Ispis
Vrh