Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Preporuke Stožera civilne zaštite RH – do daljnjeg odgoditi skupove i okupljanje na kojima sudjeluje više od 1000 ljudi

  • 09. ožujka 2020.
  • Zdravstvo i socijalna skrb
fullscreen Preporuke Stožera civilne zaštite RH Preporuke Stožera civilne zaštite RH
Preporuke Stožera civilne zaštite RH

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je preporuku da se do daljnjega odgode svi skupovi i organizirana okupljanja na kojima sudjeluje više od 1000 ljudi.

Za sva javna okupljanja koji će se organizirati date su slijedeće upute za organizatore:

•Osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima;

•Dati jasnu uputu sudionicima da se suzdrže od uobičajenog neverbalnog komuniciranja koje uključuje rukovanje i izbjegavaju bliži socijalni kontakt;

•Dati jasnu uputu sudionicima ako imaju respiratornu bolest i/ili povišenu temperaturu (veću od 37.5oC) da ne dolaze na manifestacije.

Također, organizatori skupova ili javnih okupljanja prije organizacije istih moraju osigurati suglasnost nadležnih županijskih stožera civilne zaštite, a koja će se temeljiti na mišljenju nadležnog Zavoda za javno zdravstvo da su ispunili propisane upute.

Ispis
Vrh