Izbornik
heeader image

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pisanim testiranjem

  • 20. srpnja 2009.
  • Ostalo

Temeljem članka 19. -  22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam službenika u Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i razvitak seoskog prostora, dana 20. 07. 2009. godine, objavljuje

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI PISANIM TESTIRANJEM 

I Pregledom prispjelih prijava na Natječaj Povjerenstvo je utvrdilo da su zaprimljene prijave osam kandidata od kojih 3 ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te nisu stekli status kandidata, o čemu im je uredno dostavljena pismena obavijest.

Sukladno članku 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 86/08) ne postoji zakonska mogućnost osporavanja navedene obavijesti.

II Ostali natjecatelji stekli su status kandidata te se pozivaju da pristupe pisanom testiranju.

III  Svi kandidati trebaju ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku. Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana u naznačeno vrijeme ne odazove pozivu, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge zbog kojih se kandidat nije odazvao u naznačeno vrijeme.

 Prije testiranja provjerit će se identitet kandidata. Kandidati koji ne predoče ispravu kojom dokazuju identitet neće moći pristupiti testiranju.

IV Testiranje će se obaviti u ponedjeljak, 27. 07. 2009. god.  u 9 sati, u maloj Županijskoj vijećnici u Vinkovcima, Glagoljaška 27.

V Rezultati testiranja objavit će se na oglasnoj ploči i na web stranicama Županije, www.vukovarsko-srijemska-zupanija.hr,  slijedećeg dana nakon obavljenog testiranja.

VI Kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju bit će putem oglasne ploče i web stranice obaviješteni o terminu provođenja intervjua.

VII Ovaj poziv objavljuje se na Web stranici i na oglasnoj ploči Županije.

 

                                                      Povjerenstvo za provedbu natječaja

Ispis
Vrh