Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola

  • 12. veljače 2020.
  • Sport, mladi i demografija
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (1).JPG Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (1).JPG
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (1).JPG
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (2).JPG Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (2).JPG
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (2).JPG
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (3).JPG Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (3).JPG
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (3).JPG
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (4).JPG Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (4).JPG
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (4).JPG
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (5).JPG Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (5).JPG
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (5).JPG
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (6).JPG Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (6).JPG
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (6).JPG
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (7).JPG Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (7).JPG
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (7).JPG
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (8).JPG Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (8).JPG
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (8).JPG
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (9).JPG Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (9).JPG
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (9).JPG
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (10).JPG Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (10).JPG
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (10).JPG
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (11).JPG Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (11).JPG
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (11).JPG
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (12).jpg Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (12).jpg
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (12).jpg
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (13).jpg Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (13).jpg
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (13).jpg
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (14).jpg Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (14).jpg
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (14).jpg
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (15).jpg Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (15).jpg
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (15).jpg
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (16).jpg Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (16).jpg
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (16).jpg
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (17).jpg Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (17).jpg
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (17).jpg
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (18).jpg Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (18).jpg
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (18).jpg
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (19).jpg Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (19).jpg
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (19).jpg
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (20).jpg Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (20).jpg
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (20).jpg
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (21).jpg Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (21).jpg
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (21).jpg
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (22).jpg Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (22).jpg
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (22).jpg
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (23).jpg Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (23).jpg
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (23).jpg
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (24).jpg Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (24).jpg
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (24).jpg
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (25).jpg Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (25).jpg
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (25).jpg
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (26).jpg Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (26).jpg
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (26).jpg
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (27).jpg Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (27).jpg
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (27).jpg
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (28).jpg Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (28).jpg
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (28).jpg
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (29).jpg Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (29).jpg
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (29).jpg
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (30).jpg Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (30).jpg
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (30).jpg
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (31).jpg Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (31).jpg
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (31).jpg
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (32).jpg Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (32).jpg
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (32).jpg
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (33).jpg Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (33).jpg
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (33).jpg
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (34).jpg Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (34).jpg
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (34).jpg
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (35).jpg Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (35).jpg
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (35).jpg
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (36).jpg Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (36).jpg
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (36).jpg
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (37).jpg Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (37).jpg
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (37).jpg
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (38).jpg Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (38).jpg
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (38).jpg
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (39).jpg Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (39).jpg
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (39).jpg
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (40).jpg Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (40).jpg
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (40).jpg
fullscreen Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (41).jpg Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (41).jpg
Potpisani Sporazumi o besplatnoj prehrani učenika u 17 osnovnih škola (41).jpg

Vukovarsko srijemska županija provodi projekt Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva  „Užina za sve IV“, sa ciljem da sva djeca koja žive na rubu siromaštva imaju jedan obrok dnevno u školi. Ovim Projektom, financiranim iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije, osigurava se besplatna prehrana u školskoj godini 2019./2020. za onu djecu čiji roditelji to ne mogu omogućiti iz vlastitih sredstava, a sve u svrhu smanjenja siromaštva i socijalne nejednakosti kod djece osnovnoškolske dobi. Projektom je obuhvaćeno 1016 učenika iz 20 osnovnih  škola Vukovarsko-srijemske županije.  Ukupna vrijednost projekta je 936.014,17 kuna.

Također, Vukovarsko-srijemska županija iz vlastitog proračuna financira prehranu  učenicima koji nisu mogli biti obuhvaćeni projektom „Užina za sve IV“  u iznosu od 1.500.00,00 kuna u školskoj godini 2019./2020., kojim je obuhvaćeno 2120 učenika iz 17 osnovnih škola Vukovarsko-srijemske županije što je ukupno ubuhvaćeno 3136 učenika ovim projektom.

Tim povodom župan Božo Galić je, zajedno s pročelnikom Upravnog odjela za sport, mlade i demografiju Krunom Šarićem, primio ravnatelje osnovnih škola u kojima se provodi navedeni projekt, te s njima potpisao Sporazume o financiranju troškova prehrane učenika u šk. godini 2019/2020.

Župan Galić je tom  prigodom istaknuo: - „Drago mi je da smo za naše potrebite osnovnoškolce pronašli financijska sredstva putem Europskih fondova i našeg Upravnog odjela za sport, mlade i demografiju. Naš tim je složno pripremio potrebnu dokumentaciju te je Županija pomogla s dodatnih 1,5 milijun kuna u osiguravanju besplatnih obroka što je značajna demografska mjera.

Pročelnik Šarić je rekao: -„Danas smo potpisali ugovore sa osnovnim školama iz naše županije o besplatnoj prehrani za sve one osnovnoškolce koji udovoljavaju osnovnom kriteriju tj. da imaju osiguran dječji doplatak. Riječ je o projektu „Užina za sve“ kroz koji je osigurano 1 milijun kuna. Ovdje želim istaknuti da smo na kraju prošle školske godine napravili anketu i temeljem iskazanog interesa uvidjeli da će nam nedostajati financijskih sredstava koja su osigurana u okviru projekta, odnosno da su zahtjevi puno veći nego što je projekt ove godine omogućavao. Dodatna sredstva u iznosu od 1,5 milijuna kuna osigurana su iz županijskog proračuna u dogovoru sa županom Galićem kojemu ovom prigodom zahvaljujem na tome. Uz dodatna županijska sredstava vrijednost projekta ove godine iznosi nešto manje od 2,5 milijuna kuna.

Za istaknuti je kako je Projekt „Užina za sve“ krenuo prije četiri godine, a financira se sredstvima Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD). Projekt je usmjeren je na ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u osnovnim školama. Nadam se da će u budućnosti pravo na besplatnu prehranu imati sva djeca bez obzira na uvjete u kojima žive.

Ove godine je kriterij za sudjelovanje u projektu je bio samo dječji doplatak, a znamo da je cenzus na dječji doplatak povećan pa je zato bio i veći broj korisnika. Zbog toga smo došli u situaciju da smo projektom mogli garantirati pomoć za 1000 učenika, a potrebe naše županije su bile za 3210 učenika.

Da bi se pravo na besplatnu prehranu osiguralo za svu djecu procjenjujem da je potrebno ukupno oko 5 milijuna kuna.“

Ravnatelj Osnovne škole „Antun i Stjepan Radić“ iz Gunje Stipica Mišura je izjavio: -„Ove godine pravo na korištenje besplatne prehrane u Osnovnoj školi „Antun i Stjepan Radić“ Gunja ima 149 učenika. Za nas je taj projekt od velike važnosti jer većina te djece zapravo si ne bi mogla priuštiti obrok koji dobiju putem projekta. Ovaj broj učenika je najveći u odnosu na ostale škole iz naše županije i po tome smo posebni. Nažalost, to je posljedica loše situacije jer velik broj roditelja koristi razne oblike socijalne pomoći, i radi poslovima organiziranima od strane Općine, zaposleno je na EU projektima ili prima male plaće. Školu danas pohađa ukupno 215 učenika.“

Ispis
Vrh