Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Potpisan ugovor za projekt „Užina za sve III“

  • 01. ožujka 2019.
  • Sport, mladi i demografija

Potpisan je Ugovor o Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva između Ministarstva za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku i Vukovarsko-srijemske županije, financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije. Projektom će se osigurati besplatna prehrana za učenike čiji roditelji to ne mogu omogućiti iz vlastitih sredstava, a sve u svrhu smanjenja siromaštva i socijalne nejednakosti kod djece osnovnoškolske dobi u školskoj godini 2018./19.  godini.

Projekt „Užina za sve III“ nastavak je uspješno završenih projekata iz prethodne dvije školske godine, te će se kroz projektne aktivnosti osigurati besplatna prehrana za 1631 učenika iz 30 osnovnih škola s područja Vukovarsko-srijemske županije.

Vrijednost projekta je 1.476.050,76 kuna.

Također, Vukovarsko-srijemska županija i Upravni odjel za sport, mlade i demografiju, iz vlastitog proračuna financira prehranu 580 učenika iz 5 osnovnih škola s područja Vukovarsko-srijemske županije koji nisu mogli biti obuhvaćeni projektom „Užina za sve III“.  Za tu svrhu osiguran je iznos od 500.00,00 kuna u školskoj godini 2018./19. godini.

Ispis
Vrh