Izbornik
heeader image

Posjet zamjenika Pučkog pravobranitelja Vukovarsko – srijemskoj županiji

  • 15. prosinca 2010.
  • Ostalo, Zdravstvo i socijalna skrb

U okviru projekta Jačanje kapaciteta institucije pučkog pravobranitelja, predviđena je posjeta gradovima i županijama kako bi se omogućio neposredan kontakt i pristup ovaj instituciji.

Zamjenik pučkog pravobranitelja Dejan Palić sa suradnicama boravio je u Vukovarsko – srijemskoj županiji 14. i 15. prosinca 2010. Godine.

Tijekom posjeta zamjenik pučkog pravobranitelja susreo se s predstavnikom Uprave za područja posebne državne skrbi, Regionalni ured Vukovar, zamjenikom vukovarsko-srijemskog župana i predsjednikom Koordinacije za ljudska prava VSŽ Matom Golubičićem, tajnicom Koordinacije za ljudska prava i Povjerenstva za ravnopravnost spolova VSŽ mr.sc. Ivana Ćurković i ostalim članovima/cama Koordinacije, predsjednikom Odbora za skrb o osobama treće životne dobi Mihajlom Tomaškovićem i predstavnicima Koordinacije nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije.

Zamjenik pučkog pravobranitelja sa suradnicama primao je građane/ke koji smatraju da im je povrijeđeno neko od njihovih prava.

Drugi dan boravka, održan je Okrugli stol – javna rasprava: „ Iskustva u provođenju Zakona o suzbijanju diskriminacije i oblicima buduće suradnje“. Na okruglom stolu nazočili su predstavnici/ce Koordinacije za ljudska prava, sindikati i nevladine organizacije koji su iznosili primjere s kojima su se susretali u svom radu u svezi diskriminacije i samog provođenja Zakona.

Tim povodom vukovarsko – srijemski župan Božo Galić, primio je zamjenika pučkog pravobranitelja i suradnice u Palači Srijem u Vukovaru. Bila je to prigoda za razmjenu iskustava i dogovor o daljnjoj suradnji na raznim područjima, posebice zaštita i promicanje ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije.

Ispis
Vrh