Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Posjet Upravnog odjela za poljoprivredu i infrastrukturu farmi muznih krava Landia d.o.o. Tordinci

  • 22. svibnja 2018.
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj
fullscreen Posjet farmi muznih krava Landia d.o.o (1).jpg Posjet farmi muznih krava Landia d.o.o (1).jpg
Posjet farmi muznih krava Landia d.o.o (1).jpg
fullscreen Posjet farmi muznih krava Landia d.o.o (2).jpg Posjet farmi muznih krava Landia d.o.o (2).jpg
Posjet farmi muznih krava Landia d.o.o (2).jpg
fullscreen Posjet farmi muznih krava Landia d.o.o (3).jpg Posjet farmi muznih krava Landia d.o.o (3).jpg
Posjet farmi muznih krava Landia d.o.o (3).jpg
fullscreen Posjet farmi muznih krava Landia d.o.o (4).jpg Posjet farmi muznih krava Landia d.o.o (4).jpg
Posjet farmi muznih krava Landia d.o.o (4).jpg

Upravni odjel za poljoprivredu i infrastrukturu Vukovarsko-srijemske županije posjetio je farmu muznih krava u Tordincima.

Posjetitelje je primila Blanka Mišić, tehnolog stočarstva koja je, prilikom obilaska farme, upoznala posjetitelje s načinom rada i opremom kojom farma raspolaže. Suvremena robotizirana farma je kapaciteta 250 muznih krava pasmine Holstein i Swiss brown sa slobodnim sustavom držanja. Životinje su smještene u staji podijeljenoj na četiri dijela i kategorizirane po proizvodnji, a osim mužnje roboti im osiguravaju i dostavu hrane. Umjesto ljudskih ruku, krave muzu roboti pri čemu nema kontaminacije vimena rukama muzača i mlijeko je odlične kvalitete. Pomoću robota, krave dobivaju točno određenu hranidbu bez većih gubitaka i s najmanjom potrebnom ljudskom snagom. Robot optimalno može poslužiti 60 do 70 krava, a dostupan im je 24 sada dnevno. Pomoću proizvodnog programa na računalu, prati se i mliječnost goveda.

Osim proizvodnje mlijeka, tvrtka Landia bavi se i proizvodnjom električne energije iz bioplina. Nakon izgradnje automatizirane farme muzih krava, a sve u cilju kako bi se svi dostupni resursi iskoristili, krenulo se i u izgradnju bioplinskog postrojenja snage 1 MW s proizvodnjom 24 MWh dnevno. Na taj način u potpunosti je iskorišteno stajsko gnojivo koje se, zajedno sa silažom, koristi za proizvodnju električne energije dok se toplinska energija koriste za zagrijavanje farme muznih krava. Nakon što stajsko gnojivo prođe kroz proces fermentacije, te se iskoristi za proizvodnju električne energije, ono se kasnije koristi i za gnojidbu njiva, ali i kao stelja za krave.  Unatoč nestabilnoj situaciji u hrvatskom mljekarstvu, kada su mnogi proizvođači prisiljeni zatvarati svoje farme zbog niske otkupne cijene, postoje i oni koji svoja gospodarstva moderniziraju i ulažu u nove tehnologije.

Ispis
Vrh