Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije

  • 23. ožujka 2011.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07 i 38/09) i članaka 30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 19/10), Zavod za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije, objavljuje:

 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana

Vukovarsko-srijemske županije

 

 Dodatne informacije možete vidjeti u prilogu.

Ispis
Vrh