Izbornik
heeader image

Održano predavanje o „Mogućnostima zapošljavanja u tijelima i institucijama EU za nezaposlene osobe“

  • 24. ožujka 2011.
  • Međunarodna suradnja i regionalni razvoj
fullscreen Održano predavanje o „Mogućnostima zapošljavanja u tijelima i institucijama EU za nezaposlene osobe“ (1).jpg
Održano predavanje o „Mogućnostima zapošljavanja u tijelima i institucijama EU za nezaposlene osobe“ (1).jpg
fullscreen Održano predavanje o „Mogućnostima zapošljavanja u tijelima i institucijama EU za nezaposlene osobe“ (2).jpg
Održano predavanje o „Mogućnostima zapošljavanja u tijelima i institucijama EU za nezaposlene osobe“ (2).jpg

Predavanje o  „Mogućnostima  zapošljavanja u tijelima i institucijama EU za nezaposlene osobe“ održao  je u danas u Vukovaru Steven Joseph iz Europskog ureda za odabir osoblja (EPSO).

Organizator predavanja je Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija u suradnji sa Upravim odjelom za međunarodnu suradnju i regionalni razvoj Vukovarsko-srijemske županije, vukovarskim i vinkovačkim Hrvatskim zavodom za zapošljavanje te Veleučilištem Lavoslava Ružičke u Vukovaru.

Steven Joseph iz Europskog ureda za odabir osoblja (EPSO) pojasnio je kako ured objavljuje i priprema natječaje za osoblje za sve institucije Europske unije, a osobito za Europski parlament, Vijeće, Komisiju, Europski sud, Revizorski sud, Gospodarski i socijalni odbor, Odbor regija i ured europskoga Ombudsmana, te je dodao kako su institucije EU vrlo dobar poslodavac te nude dobar posao mladim i motiviranim ljudima.

Ulaskom u EU, u institucijama EU moći će raditi samo visokoobrazovane osobe koje znaju engleski, njemački ili francuski jezik, te upravo iz tog razloga cilj ovog predavanja bio je upoznati studente i visokoobrazovane nezaposlene osobe s tim mogućnostima.

Ispis
Vrh