Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Održana sjednica Stožera civilne zaštite; u Vukovarsko-srijemskoj županiji nema zabilježenih slučajeva pojave koronavirusa, situacija je pod kontrolom

  • 28. veljače 2020.
  • Ostalo, Zdravstvo i socijalna skrb
fullscreen Održana sjednica Stožera civilne zaštite (1).jpg Održana sjednica Stožera civilne zaštite (1).jpg
Održana sjednica Stožera civilne zaštite (1).jpg
fullscreen Održana sjednica Stožera civilne zaštite (2).jpg Održana sjednica Stožera civilne zaštite (2).jpg
Održana sjednica Stožera civilne zaštite (2).jpg

U maloj županijskoj vijećnici u Vinkovcima je danas održana sjednica stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije na temu potencijalnih ugroza od koronavirusa na području Vukovarsko-srijemske županije. Sjednicu je vodio načelnik Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije Zdravko Kelić koji je u srijedu zajedno sa tajnikom stožera Ivanom Kubičekom sudjelovao na sjednici Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Na sjednicu su pozvani i granični sanitarni inspektori kao i ravnatelji svih zdravstvenih ustanova sa područja Vukovarsko-srijemske županije kako bi upoznali sve sudionike koji provode zaštitu od pojave i širenja koronavirusa o poduzetim mjerama zaštite. Nazočni su upoznati i o temi sjednice nacionalnog Stožera civilne zaštite koja je sazvana prije svega radi koordiniranog postupanja cijelog sustava civilne zaštite za zaštitu od korona virusa. Zaključak sjednice je prije svega da se aktivira Stožer civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije sa svim kapacitetima, ljudskim i logističkim kako bi se pripravnost podignula na višu razinu. U Vukovarsko-srijemskoj županiji nema pojave koronavirusa, a u slučaju da se on i pojavi, naše službe su spremne odgovoriti izazovima koji nas očekuju, poštujući protokole za postupanje koji su definirani Zakonom. Epidemiološka situacija u Vukovarsko-srijemskoj županiji je stabilna, sve službe rade svoj posao i građani mogu biti mirni. Pozivamo sve građane da se pridržavaju uobičajenih higijenskih mjera koje provode svakodnevno s ciljem održanja stabilne epidemiološke situacije. Stožer civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije raditi će na dnevnoj bazi, sjednice će se sazivati prema potrebi a građani će se redovno informirati putem lokalnih medija.

Ispis
Vrh