Izbornik
heeader image

Održana šesta sjednica tima za kontrolu provedbe Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi

  • 24. travnja 2020.
  • Zdravstvo i socijalna skrb

Tim za kontrolu provedbe Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi nastavlja sa svojim aktivnostima obilaska pružatelja socijalnih usluga u domovima u sustavu socijalne skrbi.

Do sada je tim za kontrolu provedbe Uputa obišao 19 domova pružatelja socijalnih usluga iz sustava socijalne skrbi u kojima je prema analizama zapisnika sa terena vidljivo da postoje tek manja odstupanja u provedbi Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi. Također, uočeno je i nekoliko nepravilnosti, koje su u suprotnosti sa odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, o kojima je napravljeno Izvješće te je proslijeđeno nadležnima na postupanje.

Tim za kontrolu provedbe Uputa nastavlja i dalje sa svojim poslom radom te se planira da će sredinom idućeg tjedna biti izvršena kontrola svih pružatelja socijalnih usluga u domovima u sustavu socijalne skrbi.

Ispis
Vrh