Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Održana prezentacija o propisima EU radi postizanja dobrobiti za životinje

  • 12. ožujka 2010.
  • Ostalo

U organizaciji Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i razvitak seoskoga prostora Vukovarsko-srijemske županije, u Vinkovcima je održana prezentacija o propisima EU koje je potrebno poštivati radi postizanja dobrobiti za životinje kao i zaštite okoliša.

Pročelnik Andrija Matić govorio je o trima temama:

  • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama
  • Standardi za dobrobit životinja
  • Standardi za dobrobit teladi

Na predavanju se okupilo četrdesetak zainteresiranih uzgajivača goveda i proizvođača mlijeka s prostora Vukovarsko-srijemske županije.

Ispis
Vrh