Izbornik
heeader image

Održana konstituirajuća sjednica Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije

  • 21. lipnja 2019.
  • Ostalo
fullscreen Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije (1).JPG
Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije (1).JPG
fullscreen Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije (2).JPG
Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije (2).JPG
fullscreen Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije (3).JPG
Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije (3).JPG
fullscreen Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije (4).JPG
Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije (4).JPG
fullscreen Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije (5).JPG
Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije (5).JPG
fullscreen Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije (6).JPG
Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije (6).JPG
fullscreen Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije (7).JPG
Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije (7).JPG
fullscreen Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije (8).JPG
Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije (8).JPG
fullscreen Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije (9).JPG
Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije (9).JPG
fullscreen Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije (10).JPG
Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije (10).JPG
fullscreen Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije (11).JPG
Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije (11).JPG
fullscreen Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije (12).JPG
Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije (12).JPG
fullscreen Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije (13).JPG
Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije (13).JPG
fullscreen Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije (14).JPG
Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije (14).JPG
fullscreen Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije (15).JPG
Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije (15).JPG
fullscreen Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije (16).JPG
Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije (16).JPG

Radi usklađivanja i unapređivanja zajedničkih interesa, ostvarivanja prava i usuglašavanja stavova o pitanjima iz svog djelokruga, županijska vijeća bošnjačke, mađarske, rusinske, slovačke i srpske nacionalne manjine te izabrani predstavnici albanske, njemačke i ukrajinske nacionalne manjine, dogovorili su konstatiranje Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije.

U Vukovaru  u Palači Srijem 21. lipnja  održana je konstituirajuća sjednica Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije na kojoj su nazočili župan Božo Galić i zamjenik župana Đorđe Ćurčić.

Župan Božo Galić pozdravio je sve prisutne i istaknuo kako županija podupire rad nacionalnih manjina te se i nadalje očekuje uspješna suradnja županije s nacionalnim manjinama.

Zamjenik župana Đorđe Čurčić govorio je o važnosti suradnje i doprinosa nacionalnih manjina u razvoju cjelokupnog društva. Istaknuo je kako će vijeća i predstavnici nacionalnih manjina imati podršku u okviru suradnje i pomoć pri realizaciji projekata.

O provedenim izborima, konstituiranim vijećima i izabranim predstavnicima nacionalnih manjina, Aneksu Sporazuma o osnivanju Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije te Statutarnoj odluci o izmjeni i dopuni Statuta Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije govorili su Marko Dikonić,pročelnik Upravnog odjela za opće poslove i Jadranka Golubić, viša savjetnica specijalistica.

Na sjednici su izabrani predsjednik i zamjenik  predsjednika koordinacije.Za predsjednika Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije izabran je Svetislav Mikerević, a za zamjenika je izabran Joakim Erdelji.

Ispis
Vrh