Izbornik
heeader image

Održana izvanredna sjednica Županijskog stožera zaštite i spašavanja

  • 16. svibnja 2014.
  • Turizam i kultura, Ostalo

Pod predsjedanjem zamjenika župana Vukovarsko-srijemske županije i načelnika  Županijskog stožera zaštite i spašavanja Zdravka Kelića, danas je u Vinkovcima održana izvanredna sjednica stožera ZiS-a VSŽ zbog naglog porasta vodostaja rijeke Save i poplava u naseljima općina Drenovci, Gunja, Vrbanja, Štitar koje su izazvane obilnim oborinama (u zadnjih 48 sati napadalo preko 100 mm, a u zadnjih dva tjedna preko 200 mm), te uzrokovale nužnost poduzimanja mjera u cilju zaštite stanovništva i imovine građana ugroženog poplavnog područja.

Nakon  predočenja stanja na terenu, prognoze ugroze, te analize snaga kojima raspolažemo Stožer je donio odluku kako će se sutra ponovno sastati, obići teren i  nakon toga donijeti smjernice daljnjeg rada Stožera u obrani od poplave na prostoru  Vukovarsko srijemske županije.

Na današnjoj sjednici Stožer je preporučio:

  • Preporuka gradu Županji, općinama Drenovci, Gunja, Vrbanja, Štitar, Bošnjaci, da sazovu  Izvanredne sjednice stožera ZiS, s obzirom na aktualno stanje sigurnosti na njihovom području, a posebice vezano uz hidrološke opasnosti,
  • O stanju i o poduzetim mjerama, te daljnjim aktivnostima na obrani od poplave redovito putem priopćenja i/ili direktnim izjavama upoznavati  javnost, koristeći podatke Hrvatskih  voda, MUP-a, Lučke kapetanije, DUZS-a, DHMZ-a,Stožera ZiS-a i drugih,
  • Organizacija  i održavanje izravnih veza prema PUZS-u Vukovar svih sudionika u obrani od poplave,  radi razmjene podataka i informacija u realnom vremenu,
  • Konzultirati Planove CZ i ZiS-a , te po potrebi krenuti u žurnu sanaciju uočenih manjkavosti na terenu,
  • O stanju i o poduzetim mjerama, te daljnjim aktivnostima stožera ZiS-a izvijestiti članove zapovjedništva ZiS-a ,
  • Oformiti  stručni tim stožera sa zadaćom stalnog nadzora stanja ugroze rijeka na prostoru VSŽ, za tu zadaću u rad stožera privremeno uključiti rukovoditelje obrane od poplave za sektor D iz Hrvatskih voda  kao i dio članova stožera (operativnim tijelom rukovodi Načelnik stožera), stožer organizirati sa zadaćom svakodnevnog zasjedanja,
  • Javna vodoopskrba je za sada u redu, a vrši se pojačani nadzor kakvoće vode. Zabranjuje se uporaba vode za piće iz javnih bunara (pumpi) te individualnih bunara na ugroženom području.
  • Odmah nakon proglašenja izvanrednih mjera od poplave od strane Hrvatskih voda  župan Božo Galić će proglasiti stanje neposredne prijetnje zbog visokog vodostaja Save za grad Županju, općine Drenovci, Gunja, Vrbanja, Štitar, Bošnjaci .

Danas u popodnevnim satima župan Božo Galić obići će poplavljena područja Vukovarsko-srijemske županije: grad Županju i općine: Drenovci, Gunja, Vrbanja, Štitar i Bošnjaci.

Ispis
Vrh