Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Održana finalna konferencija projekta „Unaprjeđenje međunarodne biciklističke rute Dunav – Cycling Danube“

  • 21. lipnja 2012.
  • Međunarodna suradnja i regionalni razvoj, Turizam i kultura

Danas je u Bačkoj Palanci održana finalna konferencija projekta „Unaprjeđenje međunarodne biciklističke rute Dunav – Cycling Danube“ sufinanciranog sredstvima Europske komisije iz Programa IPA II komponenta za prekograničnu suradnju Hrvatska-Srbija.

Konferenciji je prisustvovao cijeli projektni tim kako sa hrvatske tako i sa srpske strane.  

Projekt je predstavljen široj javnosti, predstavljene su provedene aktivnosti te rezultati i ciljevi ostvareni provedbom projekta. Javnost je upoznata sa značajem našeg dijela rute Euro Velo 6 – biciklističke rute Dunav – za razvoj lokalnog turizma te sa turističkim potencijalom našeg prekograničnog područja.

Najznačajnija aktivnost projekta je osnivanje udruge „Pannonia Bike Tour“ koja će nastavlja raditi na razvoju biciklizma i cikloturizma.

Tijekom provedbe projekta izrađena je Studijska analiza biciklističke rute koja je podloga za izradu idejnog projekta i ostale projektne dokumentacije za trasu rute Dunav te temelj za kasniju izradu fizičke staze. 

Na konferenciji je bilo oko 150 sudionika/ca.

Ispis
Vrh