Izbornik
heeader image

Održana 7. sjednica Županijske skupštine

  • 08. veljače 2018.
  • Ured župana, Ostalo
fullscreen Održana 7. sjednica Županijske skupštine (1).jpg
Održana 7. sjednica Županijske skupštine (1).jpg
fullscreen Održana 7. sjednica Županijske skupštine (2).jpg
Održana 7. sjednica Županijske skupštine (2).jpg
fullscreen Održana 7. sjednica Županijske skupštine (3).jpg
Održana 7. sjednica Županijske skupštine (3).jpg
fullscreen Održana 7. sjednica Županijske skupštine (4).jpg
Održana 7. sjednica Županijske skupštine (4).jpg
fullscreen Održana 7. sjednica Županijske skupštine (5).jpg
Održana 7. sjednica Županijske skupštine (5).jpg
fullscreen Održana 7. sjednica Županijske skupštine (6).jpg
Održana 7. sjednica Županijske skupštine (6).jpg
fullscreen Održana 7. sjednica Županijske skupštine (7).jpg
Održana 7. sjednica Županijske skupštine (7).jpg

Danas je u velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima održana 7. Sjednica Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije.

Većinom glasova vijećnika usvojeno je Izvješće o radu Župana Vukovarsko-srijemske županije za 2017. godinu. Župan Božo Galić istaknuo je aktivnosti koje provodi zajedno sa svojim zamjenicima i suradnicima, te aktivnosti kroz rad upravnih tijela, županijskih ustanova i trgovačkih društava. Izrazio je zadovoljstvo radom razvojnih agencija i povezivanje sa lokalnim agencijama u realizaciji projekata. Naglasio je kako su do sada u Vukovarsko-srijemskoj županiji prijavljeni i u tijeku realizacije projekti u iznosu od 1,6 milijardi kuna, a od čega su 1,2 mlrd kuna bespovratna sredstva EU fondova, te će se pravi pomaci vidjeti u ovoj godini.

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, vijećnici Županijske skupštine su na prijedlog Odbora za Statut i Poslovnik usvojili novi Statut Vukovarsko-srijemske županije te Poslovnik Županijske skupštine.

Na prijedlog Upravnog vijeća Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Uprave za ceste VSŽ, te  dana suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije.

Na dnevnom redu našla se i Analiza stanja sustava civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2017. god. te Plan razvoja sustava civilne zaštite na području VSŽ za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Načelnik Stožera civilne zaštite gospodin Zdravko Kelić istaknuo je proteklu godinu kao vrlo uspješnu, kada je u pitanju opremanje timova civilne zaštite. Stožer će i dalje pripremanjem i prijavama projekata nastojati opremiti timove potrebnom opremom, ali i poduzimati aktivnosti radi osposobljavanja kadrova.

Vijećnici Županijske skupštine su usvojili i odluke o decentraliziranom financiranju zdravstvenih ustanova, domova za starije i nemoćne osobe, te  centara za socijalnu skrb u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2018. godinu.

Na današnjoj sjednici Županijske skupštine usvojene su i Odluka o osnivanju i imenovanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova, te Županijske koordinacije za ljudska prava kao radno-savjetodavnih tijela Županijske skupštine.

Na samom kraju sjednice vijećnici su donijeli odluke o izboru predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine, nakon čega je uslijedio aktualni sat.

Ispis