Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Održana 32. sjednica Županijske skupštine

  • 18. veljače 2021.
fullscreen Održana 32. sjednica Županijske skupštine (2).jpg Održana 32. sjednica Županijske skupštine (2).jpg
Održana 32. sjednica Županijske skupštine (2).jpg
fullscreen Održana 32. sjednica Županijske skupštine (1).jpg Održana 32. sjednica Županijske skupštine (1).jpg
Održana 32. sjednica Županijske skupštine (1).jpg
fullscreen Održana 32. sjednica Županijske skupštine (3).jpg Održana 32. sjednica Županijske skupštine (3).jpg
Održana 32. sjednica Županijske skupštine (3).jpg
fullscreen Održana 32. sjednica Županijske skupštine (4).jpg Održana 32. sjednica Županijske skupštine (4).jpg
Održana 32. sjednica Županijske skupštine (4).jpg
fullscreen Održana 32. sjednica Županijske skupštine (5).jpg Održana 32. sjednica Županijske skupštine (5).jpg
Održana 32. sjednica Županijske skupštine (5).jpg

U Gradskom kazalištu „Joza Ivakić“ u Vinkovcima održana je 32. sjednica Županijske skupštine Vukovarsko srijemske županije.

Vijećnici su na početku zasjedanja na prijedlog Odbora za Statut i Poslovnik usvojili novi Statut Vukovarsko-srijemske županije te Poslovnik Županijske skupštine koje je obrazložio predsjednik Odbora Gabrijel Galović. Razlog donošenja novih akata jest usklađivanje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji je stupio na snagu krajem prošle godine.

Financijski plan Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2021. te projekcije za 2022. i 2023. godinu kao i Plan gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2021. godinu obrazložio je ravnatelj ŽUC-a Željko Galić. Kako je istaknuto u izlaganju trenutna situacija nije se negativno reflektirala na prihode ŽUC-a, te planirana dinamika izgradnje i održavanja prometnica ni u jednom trenutku nije dovedena u pitanje.

Usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci za izgradnju zdravstvene ambulante u Novom Selu, koju je u ime ravnatelja Doma zdravlja Vinkovci obrazložila Lidija Živković. Procijenjena vrijednost investicije je 4 milijuna kuna (bez PDV-a), a financirat će se dijelom iz decentraliziranih sredstava, dijelom iz vlastitih sredstava ili EU fondova kojima bi ovaj projekt mogao biti prihvatljiv.

Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za izvođenje radova na izgradnji zgrade Zavoda za hitnu medicinu VSŽ – ispostava Vukovar II. faza obrazložio je v.d. pročelnika UO za zdravstvo i socijalnu skrb Mato Puljić. Projekt će se financirati iz decentraliziranih sredstava, a vrijednost mu je procijenjena na nešto više od 3 milijuna kuna.

Vijećnici su usvojili i Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove u 2021. godini, Odluku o minimalnom financijskom standardu, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije i nemoćne osobe u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2021. godine, Odluku o minimalnim financijskim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2021. godinu te Program javnih potreba iz područja socijalne skrbi Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu. 

Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu obrazložila je v.d. pročelnice UO za obrazovanje i kulturu Jadranka Mustapić Karlić. Vrijednost programa iznosi 2.062.000,00 kn, a njime su obuhvaćene razne manifestacije od Lutkarskog proljeća i Festivala Glumca, te između ostalog financiranje rada ZAKUD-a i Bibliobusa.

Program potpora poljoprivredi na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2021.-2023. godine, Program razvoja i unapređenja slatkovodnog ribarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za razdoblje 2021.-2025. godine te Odluku o osnivanju trgovačkog društva ZLATNO ZRNJE d.o.o. obrazložio je pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu Andrija Matić.

Vijećnici su usvojili i Analizu stanja sustava civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županije za 2020. godinu te Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Vukovarsko-srijemske županije za 2021. god. s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, koje je prezentirao tajnik Stožera civilne zaštite Ivan Kubiček. Kako je istaknuto u izlaganju Stožer je u ovim izazovnim vremenima dao ogroman doprinos u suočavanju s trenutnom problematikom. Pohvaljen je rad svih sudionika, te je upućena iskrena sućut svima koji su izgubili članove obitelji tijekom pandemije.    

Ispis
Vrh