Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Održana 19. sjednica Županijske skupštine

  • 11. srpnja 2019.
  • Ostalo
fullscreen Održana 19. sjednica Županijske skupštine (1).jpg Održana 19. sjednica Županijske skupštine (1).jpg
Održana 19. sjednica Županijske skupštine (1).jpg
fullscreen Održana 19. sjednica Županijske skupštine (2).jpg Održana 19. sjednica Županijske skupštine (2).jpg
Održana 19. sjednica Županijske skupštine (2).jpg
fullscreen Održana 19. sjednica Županijske skupštine (3).jpg Održana 19. sjednica Županijske skupštine (3).jpg
Održana 19. sjednica Županijske skupštine (3).jpg
fullscreen Održana 19. sjednica Županijske skupštine (4).jpg Održana 19. sjednica Županijske skupštine (4).jpg
Održana 19. sjednica Županijske skupštine (4).jpg
fullscreen Održana 19. sjednica Županijske skupštine (5).jpg Održana 19. sjednica Županijske skupštine (5).jpg
Održana 19. sjednica Županijske skupštine (5).jpg
fullscreen Održana 19. sjednica Županijske skupštine (6).jpg Održana 19. sjednica Županijske skupštine (6).jpg
Održana 19. sjednica Županijske skupštine (6).jpg
fullscreen Održana 19. sjednica Županijske skupštine (7).jpg Održana 19. sjednica Županijske skupštine (7).jpg
Održana 19. sjednica Županijske skupštine (7).jpg
fullscreen Održana 19. sjednica Županijske skupštine (8).jpg Održana 19. sjednica Županijske skupštine (8).jpg
Održana 19. sjednica Županijske skupštine (8).jpg
fullscreen Održana 19. sjednica Županijske skupštine (9).jpg Održana 19. sjednica Županijske skupštine (9).jpg
Održana 19. sjednica Županijske skupštine (9).jpg
fullscreen Održana 19. sjednica Županijske skupštine (10).jpg Održana 19. sjednica Županijske skupštine (10).jpg
Održana 19. sjednica Županijske skupštine (10).jpg

U velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima održana je 19. sjednica Županijske skupštine.

Na samom početaku sjednice vijećnici su razmatrali Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2018. godinu s Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu pri čemu je pročelnica Službe za poslove proračuna i javnih financija istaknula kako su prihodi u odnosu na 2017. godinu veći za 36,74% što je posljedica novog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, obzirom da je pojednostavio sustav te osnažio proračune jedinica lokalne samouprave.

Nakon objave Javnog poziva i pristiglih kandidatura, vijećnici su tajnim glasovanjem izabrali članove i zamjenike članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije na razdoblje od tri godine.

Prezentaciju stanja na tržištu rada tijekom 2018. godine na području Vukovarsko-srijemske županije Područnog ureda Vukovar te Godišnje izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2018. godini Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Vinkovci obrazložili predstojnici Područnih ureda Jasna Kolar i Dražen Jerković. Istaknuto je kako je nakon višegodišnje stagnacije došlo do pozitivnih promjena na tržištu rada, odnosno do povećanja broja zaposlenih, ali i drastičnog pada broja nezaposlenih od čak 24,1% u odnosu na 2017. godinu. Nažalost, to ne znači da se broj zaposlenih povećao razmjerno smanjenju nezaposlenih, no pomaci su ipak vidljivi. Naglašeno je kako je na području županije najveća potražnja za niže kvalificiranom radnom snagom, dok se tek na 14. mjestu nalazi prva visokoobrazovna struka – doktor medicine.

Kako bi se osiguralo kontinuitet i dostupnost zdravstvene zaštite na području županije, a slijedeći prijedloge zdravstvenih ustanova, pred vijećnike je stavljen prijedlog Zaključka o potrebnom broju specijalizacija i užih specijalizacija u zdravstvenim ustanovama kojih je Županija osnivač i vlasnik za razdoblje 2020.-2024. godine, koji je jednoglasno prihvaćen.

Na sjednici se polemiziralo i o mogućnosti promjene prostora zdravstvenog radnika radi obavljanja njegove djelatnosti te je Odluka o broju ordinacija u sastavu domova zdravlja nad kojima Županija ima osnivačka prava usvojena s amandmanom. Kako je za promjenu prostora obavljanja djelatnosti zdravstvenom djelatniku potrebna suglasnost predstavničkog tijela, usvojen je prijedlog kojim Županijska skupština može izdati suglasnost zdravstvenom radniku za promjenu prostora obavljanja djelatnosti i ukoliko kontinuitet zdravstvene zaštite ne bude osiguran u roku od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.

Povećan interes vijećnika izazvala je i Odluka o kriterijima za određivanje zakupnina za poslovne prostore domova zdravlja s područja županije te poslovne prostore kojima raspolažu domovi. Naime, radi se o zakupninama koje će plaćati liječnici koji se odluče djelovati u okviru privatne prakse bilo u mreži javne zdravstvene službe, bilo izvan nje, te poslovni subjekti koji obavljaju nezdravstvenu djelatnost.

Vijećnici su usvojili Informaciju o ostvarenjima biljne proizvodnje u 2018. godini u Vukovarsko-srijemskoj županiji te Informaciju o stanju šumarstva, lovstva i ribolovnih područja na području Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2018. godinu koje je prezentirao pročelnik UO za poljoprivredu i infrastrukturu Andrija Matić.

Na samome kraju usvojeno je Izvješće o radu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom za 2018. godinu te Odluka o izmjenama Društvenog ugovora, trgovačkog društva u kojemu Vukovarsko-srijemska županija ima poslovni udjel sa Osječko-baranjskom županijom sukladno temeljnim ulozima i to u omjeru 37% : 63%.

Ispis
Vrh