Izbornik
heeader image

Održan sastanak na temu Pojavnost trihineloze na području Vukovarsko-srijemske županije u 2010. godini i aktivnosti njenoga suzbijanja

  • 26. siječnja 2011.
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj

Sastanak kojemu su nazočili Andrija Matić, pročelnik Upravnoga odjela za poljoprvredu, šumarstvo i ruralni razvoj VSŽ; dr. vet. med. Boro Rako iz Veterinarske stanice Vukovar; dr. vet. med. Marko Novoselac, županijski veterinarski inspektor; dr. vet. med. Željka Bosnić, županijski veterinarski inspektor; Dobromir Čović, predsjednik Udruge svinjogojaca VSŽ; Josip Šumanovac, predstavnik HPA Vinkovci; Vlado Prpić, predstavnik HPA Zagreb; dr.  Kruno Sokol, predstavnik Hrvatski zavoda za javno zdravstvo VSŽ, i Dragomir Lukadinović iz Upravnoga odjela za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj VSŽ je otpočeo pozdravnim riječima pročelnika Matića i kraćim uvodom, a nastavljen pojedinačnim izvješćima nazočnih. Dr. vet. med. Boro Rako je u ime Veterinarske stanice Vukovar izvjestio o postupku sakupljanja trupova trihineloznih svinja tj. o postupku koji je s njima i ugovoren, dr. vet. med. Željka Bosnić izvjestila je o pojavnosti trihineloze na epiozootiološkom području Vukovar, a dr. vet. med. Marko Novoselac o pojavnosti trihineloze na cijelom području Vukovarsko-srijemsku županiju dajući podatke za desetogodišnje razdoblje. Dr. Sokol u ime HZJZ VSŽ izvjestio je o oboljelima od trihineloze na području naše županije u 2010. godini, te zaključio,  držeći se rezultata provedbe potrebnih analiza, da uzrok oboljenja črtiriju osoba nije s područja naše županije, nego ja ta pojava u Gunji vjerovatno uzrokovana konzumiranjem mesa iz susjedne BiH.

Nakon izvješća i kraće rasprave u kojoj je bilo i osvrta na potrebu provedbe deratizacije, na troškove trihineloznih pregleda, na postupke i brojnost klanja na OPG-ima, i  drugo, donijeti su slijedeći

zaključci

  1. Dosadašnje aktivnosti na suzbijanju pojavnosti trihineloze na području Vukovarsko-srijemske županije ocjenjuju se vrlo uspješnima, te se cijeni potrebnim zadržati postojeći model sakupljanja i zbrinjavanja trupova trihineloznih svinja.
  2. Kako su sva trihinelozna dvorišta pod nadzorom nadležnih inspektora, te kako su već provedene ili su u provodbi potrebne mjere, ove godine nema potrebe za posebnim aktivnostima u smislu organiziranja interventnoga otkupa svinja iz trihineloznih dvorišta.
  3. O ovim zaključcima izvjestit ćemo MPRRR, te izreći naša  očekivanja u smislu provedbe i sufinanciranja dreatizacije.

NEKI PODATCI O POJAVNOSTI TRIHINELOZE U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI 

 

1999.

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

BROJ PREGLEDANIH UZORAKA

173.943

154.068

143.894

150.305

182.494

154.952

BROJ POZITIVNIH UZORAKA

2.479

1.751

531

340

314

217

% INVADIRANIH SVINJA

1,44

1,14

0,37

0,23

0,17

0,14

BROJ OBOLJELIH OSOBA

17

11

7

11

9

18

 

 

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

BROJ PREGLEDANIH UZORAKA

124.450

127.759

139.417

105.595

85.111

96.169

BROJ POZITIVNIH UZORAKA

95

64

74

47

30

21

% INVADIRANIH SVINJA

0,08

0,05

0,045

0,045

0,035

0,022

BROJ OBOLJELIH OSOBA

0

0

16

0

13

4

 

POJAVNOST TRIHINELOZE PO NASELJIMA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI U 2010. 

NASELJE

Bršadin

Bobota

Županja

Tovarnik

Štitar

Otok

Vukovar

BROJ POZITIVNIH UZORAKA

4

3

2

2

2

1

1

 

NASELJE

Ludvinci

Bošnjaci

Opatovac

Slakovci

Đurići

Mohovo

BROJ POZITIVNIH UZORAKA

1

1

1

1

1

1

Ispis
Vrh