Izbornik
heeader image

Održan sastanak na temu novog Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda

  • 29. listopada 2019.
  • Ostalo
fullscreen Sastanak na temu novog Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (1).JPG
Sastanak na temu novog Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (1).JPG
fullscreen Sastanak na temu novog Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (2).JPG
Sastanak na temu novog Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (2).JPG
fullscreen Sastanak na temu novog Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (3).JPG
Sastanak na temu novog Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (3).JPG
fullscreen Sastanak na temu novog Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (4).JPG
Sastanak na temu novog Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (4).JPG

U organizaciji Upravnog odjela za poljoprivredu i infrastrukturu odnosno Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda održan je radni sastanak sa višom stručnom savjetnicom u Službi za državne potpore i elementarne nepogode te članicom  Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda pri Ministarstvu financija Natašom Vešligaj.

Tema sastanka bio je novi Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN br. 16/2019 od 15. veljače 2019. godine) te Pravilnik o Registru šteta od prirodnih nepogoda (NN br. 65/2019 od 05. srpnja 2019. godine) s posebnim osvrtom na članak 17. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda gdje se navodi da predstavnička tijela JL(R)S  do 30. studenoga tekuće godine donose Plan djelovanja za sljedeću kalendarsku godinu radi određivanja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih  nepogoda.

Predstavnici jedinica lokalne samouprave postavljali su  konstruktivna pitanja koja se odnose na navedeni Zakon i Pravilnik, a sa kojima se susreću pri obradi štete te unosu u Registar šteta.

Ispred Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Vukovarsko-srijemske županije na sastanku je sudjelovao član Županijskog Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih  nepogoda Darko Juzbašić te  tajnica Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Silvija Dogan.

Ispis