Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Održan radni sastanak hrvatskih župana s ministrom državne imovine

  • 02. rujna 2019.
  • Ured župana
fullscreen Radni sastanak hrvatskih župana s ministrom državne imovine (1).jpg Radni sastanak hrvatskih župana s ministrom državne imovine (1).jpg
Radni sastanak hrvatskih župana s ministrom državne imovine (1).jpg
fullscreen Radni sastanak hrvatskih župana s ministrom državne imovine (2).jpg Radni sastanak hrvatskih župana s ministrom državne imovine (2).jpg
Radni sastanak hrvatskih župana s ministrom državne imovine (2).jpg
fullscreen Radni sastanak hrvatskih župana s ministrom državne imovine (3).jpg Radni sastanak hrvatskih župana s ministrom državne imovine (3).jpg
Radni sastanak hrvatskih župana s ministrom državne imovine (3).jpg
fullscreen Radni sastanak hrvatskih župana s ministrom državne imovine (4).jpg Radni sastanak hrvatskih župana s ministrom državne imovine (4).jpg
Radni sastanak hrvatskih župana s ministrom državne imovine (4).jpg
fullscreen Radni sastanak hrvatskih župana s ministrom državne imovine (5).jpg Radni sastanak hrvatskih župana s ministrom državne imovine (5).jpg
Radni sastanak hrvatskih župana s ministrom državne imovine (5).jpg
fullscreen Radni sastanak hrvatskih župana s ministrom državne imovine (6).jpg Radni sastanak hrvatskih župana s ministrom državne imovine (6).jpg
Radni sastanak hrvatskih župana s ministrom državne imovine (6).jpg
fullscreen Radni sastanak hrvatskih župana s ministrom državne imovine (7).jpg Radni sastanak hrvatskih župana s ministrom državne imovine (7).jpg
Radni sastanak hrvatskih župana s ministrom državne imovine (7).jpg
fullscreen Radni sastanak hrvatskih župana s ministrom državne imovine (8).jpg Radni sastanak hrvatskih župana s ministrom državne imovine (8).jpg
Radni sastanak hrvatskih župana s ministrom državne imovine (8).jpg

Ministar državne imovine doc.dr.sc. Mario Banožić, sa suradnicima, zajedno s predsjednikom Hrvatske zajednice županija i županom Šibensko-kninske županije Goranom Paukom, održao je radni sastanak sa svim hrvatskim županima. Teme radnog sastanka bile su popis prioritetnih predmeta po županijama i evidencija nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na području jedinica lokalne i regionalne samouprave sa ciljem usklađivanja i dopunjavanja registra i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

"Dogovorili smo konkretan datum, do 31. prosinca prikupljat ćemo podatke, a nakon toga će Ministarstvo državne imovine već u prvoj polovici iduće godine imati sveobuhvatnu evidenciju za koju nam je želja da bude javna", rekao je ministar Banožić, dodajući da će se na taj način uskladiti popisi u jedinicama lokalne samouprave s popisom Ministarstva državne imovine odnosno utvrditi točno koji se pravni subjekti nalaze na kojim česticama.

Svaka jedinica lokalne i regionalne samouprave i svako trgovačko društvo u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave imaju svoje zahtjeve u Ministarstvu državne imovine.

Sklopljeno je 444 ugovora, a u postupku rješavanja je 2379 zahtjeva kojima gradovi i općine traže određene nekretnine ili dijelove nekretnina u cilju razvoja svojih projekata.

„Riječ je o projektima koji su visoke financijske vrijednosti. Rješavanjem tih zahtjeva, Ministarstvo će pomoći jedinicama lokalne i regionalne samouprave riješiti imovinsko-pravne odnose, ali isto tako voditi brigu da u budućnosti projektima za koje je Ministarstvo izdalo suglasnost budu privedeni svrsi i namjeni“ - kazao je Banožić.

Predsjednik zajednice županija i župan Pauk, naveo je kako su se novim Zakonom o upravljanju državnom imovinom mnoge stvari pojednostavile i moguće ih je riješiti upravo temeljem Zakona, a ne temeljem naknadnog utvrđivanja određenih činjenica što je ono čemu mi i u lokalnoj i u regionalnoj samoupravi težimo.

„Ovaj današnji sastanak je nastavak takvog jednog puta kojim ćemo doći do prave informacije i o nekretninama koje postoje na našem području i o željama jedinica lokalne samouprave“ - rekao je Pauk.

Nazočni župani pozdravili ovakav način rada i komunikaciju između Ministarstva i Županija.

Ispis
Vrh