Izbornik
heeader image

Održan Okrugli stol na temu zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina u pravosudnim tijelima

  • 15. travnja 2011.
  • Ostalo

U organizaciji Ministarstva pravosuđa RH u Vukovaru je danas održan četvrti u nizu Okrugli stol na temu Zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina u pravosudnim tijelima.

Svrha Okruglog stola bila je upoznati pripadnike nacionalnih manjina s pravom koje im omogućava članak 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina pri zapošljavanju u pravosudnim tijelima pod jednakim uvjetima.

Održavanje skupa, na kojem su  sudjelovali predstavnici i vijeća nacionalnih manjina s područja Vukovarsko-srijemske županije, bilo je usmjereno na informiranje osoba koje svoju profesionalnu karijeru žele graditi u pravosudnom sektoru, a posebice budućih sudskih savjetnika i vježbenika, državnoodvjetničkih savjetnika i vježbenika, te odvjetničkih vježbenika.

Sudionike skupa, predstavnike sudova i državnih odvjetništava te nacionalnih manjina, pozdravio je zamjenik vukovarsko-srijemskog župana Mato Golubičić.

Govornici okruglog stola bili su predstavnici Vrhovnog suda Republike Hrvatske,  Državnoodvjetničkog vijeća, Ureda za nacionalne manjine Vlade RH, Savjeta za nacionalne manjine, Županijskog suda u Vukovaru, Ministarstva uprave i Ministarstva pravosuđa.

Ispis
Vrh