Izbornik
heeader image

Objavljeni Službeni vjesnik broj 28.

  • 15. veljače 2011.
  • Ostalo

Objavljeno je, prema donositeljima akata:  

 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA, AKTI ŽUPANA:

Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu, Rješenje o osnivanju i imenovanju članova/ica Povjerenstva za dodjelu financijske potpore projektima udruga iz sredstava Savjeta za europske integracije Vukovarsko-srijemske županije

 

OPĆINA CERNA, AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Cerna, Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine  Cerna  u 2010. godini, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Cerna u 2011. godini

 

OPĆINA IVANKOVO, AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

Izmjene i dopune proračuna za 2010., Proračun za 2011., Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Ivankovo za 2011.g.

 

OPĆINA JARMINA, AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

Proračun Općine Jarmina za 2011. godinu, Odluka o izvršenju Proračuna Općine Jarmina za 2011. godinu, Projekcija proračuna, Izmjene i dopune proračuna Općine  Jarmina  za  2010. godinu

 

OPĆINA NUŠTAR, AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nuštar za  2010. godinu

 

OPĆINA STARI MIKANOVCI, AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

Proračun Općine Stari Mikanovci za 2011. godinu i  projekcije za  2012. i 2013. godinu, Odluka o izvršenju Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2011. godinu, Projekcija

 

OPĆINA TOVARNIK, AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

Proračun Općine Tovarnik za 2011. godinu, Odluka o izvršenju Proračuna za 2011. godinu, Projekcija javne proračunske potrošnje Općine Tovarnik od 2011.-2013. godine, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tovarnik u 2010. godini, Smjernice za organizaciju i razvoj  sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tovarnik u 2011. godini, Odluka o isplati naknade novorođenoj djeci na području Općine Tovarnik, Odluka o  izmjenama  odluke o  financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i vijećnika/ca iz proračuna Općine Tovarnik, Plan razvojnih programa 2011-2013. godine, Program  gradnje objekata i  uređaja  komunalne infrastrukture za 2011. godinu, Program  javnih potreba u kulturi za 2011. god, Program  korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2011. god., Program  održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu, Socijalni programa za 2011. god.

 

OPĆINA TOVARNIK, AKTI SAVJETA MLADIH:

Program rada Savjeta mladih Općine Tovarnik za 2011. godinu

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE NIJEMCI, AKTI TURISTIČKE ZAJEDNICE:

Statut Turističke zajednice Općine Nijemci

Ispis
Vrh