Izbornik
heeader image

Objavljene smjernice i preglednik mapa za ciljani prijenos najboljih praksi i inovacija u održivom korištenju šumske sirovine

  • 05. studenog 2019.
  • Ostalo

Autor: http://cekom.hr/

fullscreen Objavljene smjernice i preglednik mapa za ciljani prijenos najboljih praksi.png
Objavljene smjernice i preglednik mapa za ciljani prijenos najboljih praksi.png

ROSEWOOD mreža objavila je rezultate međuregionalne analize održive mobilizacije drva i potencijala prijenosa znanja i najboljih praksi u europskim regijama. ROSEWOOD smjernice za srednju Europu (Njemačka, Austrija, Švicarska), istočnu Europu (Hrvatska, Rumunjska, Slovenija), južnu Europu (Španjolska, Francuska, Italija) i sjevernu Europu (Finska i Skandinavija) kao i primjeri najboljih praksi i inovacija identificirani u sklopu ROSEWOOD mreže mogu se naći na slijedećoj poveznici: mapviewer.rosewood-network.eu.

Za prijelaz na gospodarstvo utemeljeno na bioekonomiji, potrebno je održivo mobilizirati obnovljive materijale kao sirovinu te integrirati inovativne proizvode u lance vrijednosti kružne ekonomije. Na europskoj razini, pristupi za postizanje održive mobilizacije drva su različiti, dok je razmjena i suradnja među regijama vrlo rijetka. Glavni cilj ROSEWOOD mreže je potaknuti prijenos znanja u šumarstvu i drvnom sektoru diljem Europe. Četiri regionalna središta mreže pružaju platformu za razmjenu, okupljajući stručnjake i dionike iz cijelog lanca vrijednosti drvnog sektora.

Jedinstvena baza projekata, inicijativa i inovacija za šumarsku zajednicu – ROSEWOOD Preglednik karata (Map Viewer)

Kako bi pokrenuli raspravu o održivoj mobilizaciji drva, 15 partnera ROSEWOOD projekta, koji predstavljaju ukupno 10 različitih zemalja, identificirali su primjere najboljih praksi i inovacija u različitim domenama povezanim sa šumarstvom, od gospodarenja šumama do recikliranja drva. Upravo ovog mjeseca, projekt je objavio ROSEWOOD preglednik karata, internetsku platformu, koja je bogatu bazu primjera najboljih praksi i inovacija učinila dostupnom javnosti. Preglednik karata sadrži, kao što ime govori, kartu Europe s prikazima lokacija svakog primjera najbolje prakse kao i nekoliko pokazatelja za odabir rezultata pretraživanja. Cilj je kontinuirano proširiti bazu podataka novim unosima; stoga ROSEWOOD partneri smatraju dobrodošlim prijedloge oglednih projekata, inicijativa ili inovacija.

Popločiti put prema održivoj mobilizaciji drva – ROSEWOOD smjernice

Za sve europske regije zastupljene u projektu, partneri su izradili pojedinačne smjernice u kojima su istaknuli nedostatke, snage i prilike za održivu mobilizaciju drva, istodobno ističući primjere najboljih praksi i inovacija odabranih kroz ROSEWOOD koji bi mogli ojačati regionalnu valorizaciju drva. ROSSEWOOD smjernice za održivu mobilizaciju drva objavljene su na stranici projekta zajedno s opsežnim izvješćem o primjenjenoj metodologiji kao i sažetcima na razini regionalnih središta.

Smjernice za prijenos inovacija za managere klastera i praktičare – ROSEWOOD metodologija podučavanja
ROSEWOOD svojim preglednikom karata nudi jedinstvenu platformu i bazu znanja za zajednicu u šumarstvu i drvnom sektoru. ROSEWOOD osim toga pruža savjete i podršku svim dionicima zainteresiranim za prijenos određenog primjera najbolje prakse ili inovacija iz druge regije. Projekt je u tu svrhu razvio metodologiju podučavanja. Alati uključeni u metodologiju omogućuju pripremu i pokretanje provedbe novih projekata temeljenih na unaprijed provedenoj detaljnoj analizi okvira.

Save the Date – ROSEWOOD Finalna konferencija u Firenci

Rezultati rada ROSEWOOD mreže biti će predstavljeni javnosti na finalnoj konferenciji 15. i 16. siječnja 2020. u Firenci, Italija. Događaj će biti organiziran u suradnji s radionicom o inovacijama u šumama (Forest Inovation Workshop 2020), zajedničkom inicijativom relevantnih europskih organizacija zainteresiranih za održavanje šumarskog sektora vitalnim i inovativnim.

Ispis
Vrh