Izbornik
heeader image

Objavljen „Službeni vjesnik“ broj 16/10

  • 23. rujna 2010.
  • Ostalo

U ovom broju objavljeni su akti Bogdanovaca, Nuštra i Tompojevaca.

OPĆINA BOGDANOVCI, AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA: Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bogdanovci.

OPĆINA NUŠTAR, AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: Odluka, Bilješka uz financijsko izvješće, Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica, Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Nuštar, Zaključak o objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Nuštar.

OPĆINA TOMPOJEVCI, AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Tompojevci, Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Tompojevci, Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika, Odluka o usvajanju polugodišnjeg  izvještaja Proračuna Općine Tompojevci za 2010. godinu.

Službeni vjesnik VSŽ možete pogledati ovdje.

Ispis
Vrh