Izbornik
heeader image

Objavljen prvi natječaj u sklopu programa IPA IIIc komponente Regionalna konkurentnost

  • 22. svibnja 2009.
  • Ostalo
fullscreen Objavljen prvi natječaj u sklopu programa IPA IIIc komponente Regionalna konkurentnost
Objavljen prvi natječaj u sklopu programa IPA IIIc komponente Regionalna konkurentnost

Ukupna sredstva koja su dostupna kroz ovaj natječaj iznose 4.005.000,00 Eura, dok vrijednost bespovratnih sredstava po projektu iznosi od minimalno 325.000,00 Eura do maksimalno 1.000.000,00 Eura. Sufinanciranje od strane EU ne može biti veće od 75% ni manje od 60% ukupnih prihvatljivih troškova.

Maksimalni rok provedbe projekta je 18 mjeseci, a natječaj je otvoren do 01. rujna 2009. godine.
 
U sklopu ovog natječaja mogu se financirati sljedeće aktivnosti: 

1. Razvoj nove i postojeće poslovne infrastrukture u postojećim poslovnim zonama, te novim i postojećim poslovnim inkubatorima, kao i ostalim institucijama za potporu SME-a

1.1. Izgradnja obnova ili proširenje osnovne komunalne poslovne infrastrukture u postojećim zonama (pristupne ceste, plin, voda i odvodnja, kanalizacije, struja, energija i komunikacijske mreže, uređenje okoliša…).

1.2. Uspostava i razvoj regionalnih institucija za direktnu potporu MSP-a, kao što su poslovne zone, ekonomske zone, poslovni inkubatori, inovacijski centri i centri za transfer tehnologije i sl. (kupnja strojeve i opreme, proširenje i poboljšanje kvalitete pružanih usluga – informacijske mreže, pružanje kompleksnih fizičkih usluga, zaštite imovine, odvoz i zbrinjavanje smeća).

2. Razvoj i nadogradnja javne turističke infrastrukture prikladne za zdravstveni, kulturni i aktivni turizam u natječajem prihvatljivom području

2.1. Infrastrukturalna i kapitalna ulaganja kao i „meka“ ulaganja u poboljšanje pružanja usluga.
Kako bi se maksimizirali efekti izgradnje infrastrukture i osigurala dugoročna održivost ostvarenog, navedene aktivnosti moraju uključiti i potporne usluge kreirane s ciljem maksimiziranja koristi investicije.

Uz prijavni obrazac kod prijave projekta potrebno je priložiti:

Studiju izvedivosti (FS) uključujući i Analizu troškova
koristi (Cost-Benefit Analizu)

Glavni građevinski projekt s troškovnikom, tehničkom
specifikacijom (u digitalnom obliku) te 2 – 5 glavna nacrta 
(u tiskanom obliku) kako bi se dobila slika željene 
investicije
• Građevinsku dozvolu / potvrdu glavnog projekta

 
Nositelji projekta moraju biti:
• pravne osobe
• neprofitne 
• regionalne ili lokalne samouprave ili regionalne/lokalne javne institucije ili udruženja ili javne kompanije u vlasništvu regionalnih/lokalnih samouprava ili regionalne/lokalne turističke zajednice
• nacionalnosti zemalja članica EU, Hrvatske, Bivše Jugoslavenske republike Makedonije, Turske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Kosovo
• direktno odgovorene za pripremu i upravljanje aktivnostima sa svojim partnerima

Nositelj može prijaviti projekt samostalno ili u partnerstvu. Partneri na projektu moraju zadovoljavati uvjete kao i nositelj projekta uz iznimku da partneri na projektu mogu biti i lokalne i regionalne podružnice državnih institucija, javne visoko obrazovne institucije i javne istraživačke institucije registrirane na području zemalja prihvatljivih za sudjelovanje u sklopu ovog natječaja.

 

Kompletni tekst natječaja možete pročitati ovdje, a svu natječajnu dokumentaciju kao i detaljne upute ponuditeljima (guidelines) možete preuzeti ovdje 

Ispis
Vrh