Izbornik
heeader image

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije

  • 01. travnja 2009.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo
fullscreen Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije
Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije

Temeljem čl. 82. stavak 1. i čl. 346. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07), Vukovarsko-srijemska županija pokrenula je izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije (»Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije«, broj 7/02). Razlog pokretanja izrade Izmjena i dopuna PPŽ-a je osiguranje nužnih preduvjeta za smještaj elektroničke komunikacijske infrastrukture, a prema "Uputi za postupanje" dostavljenoj od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

 Temeljem članka 78. Zakona, Županijska skupština na 35. sjednici, održanoj 19. veljače 2009. godine, donosi Odluku o izradi Izmjena i dopuna PPŽ-a (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 3/09). Odluka o izradi Izmjena i dopuna PPŽ-a, prema članku 78. Zakona, te uputama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, odredila je osnovne uvjete, smjernice i rokove, temeljem kojih je započela izrada Izmjena i dopuna PPŽ-a, a odnosi se isključivo na smjernice i uvjete za izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture. Pokrenute izmjene i dopune imaju karakter "ciljanih izmjena i dopuna", što određuje i metodološki pristup izradi Nacrta prijedloga Plana.

Nositelj izrade je Zavod za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije, Županijska 9, Vukovar, telefon: 032 454 801.

Ispis
Vrh