Izbornik
heeader image

Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru

  • 07. studenog 2017.
  • Ostalo
fullscreen Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (1).jpg
Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (1).jpg
fullscreen Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (2).jpg
Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (2).jpg
fullscreen Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (3).jpg
Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (3).jpg
fullscreen Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (4).jpg
Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (4).jpg
fullscreen Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (5).jpg
Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (5).jpg
fullscreen Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (6).jpg
Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (6).jpg
fullscreen Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (7).jpg
Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (7).jpg
fullscreen Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (8).jpg
Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (8).jpg
fullscreen Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (9).jpg
Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (9).jpg
fullscreen Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (10).jpg
Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (10).jpg
fullscreen Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (11).jpg
Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (11).jpg
fullscreen Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (12).jpg
Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (12).jpg
fullscreen Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (13).jpg
Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (13).jpg
fullscreen Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (14).jpg
Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (14).jpg
fullscreen Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (15).jpg
Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (15).jpg
fullscreen Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (16).jpg
Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (16).jpg
fullscreen Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (17).jpg
Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (17).jpg
fullscreen Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (18).jpg
Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (18).jpg
fullscreen Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (19).jpg
Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (19).jpg
fullscreen Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (20).jpg
Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (20).jpg
fullscreen Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (21).jpg
Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (21).jpg
fullscreen Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (22).jpg
Nastavlja se Program stambenog zbrinjavanja u Vukovaru (22).jpg

U Vukovaru svečano su uručeni ključevi i potpisani Ugovori o najmu s korisnicima nacionalnog Programa stambenog zbrinjavanja s liste prvenstva grada Vukovara.

Ovom prilikom, potpisani su i uručeni Ugovori o najmu i ključevi stambenih jedinica u državnom vlasništvu za 15 obitelji hrvatskih branitelja te članovima obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Riječ je o stambenom zbrinjavanju korisnika koji se nalaze na listi prvenstva Ureda državne uprave Vukovarsko-srijemske županije za grad Vukovar, po modelu davanja u najam stana ili obiteljske kuće u državnom vlasništvu, kojima su stambene jedinice osigurane od strane Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Na svečanosti obilježavanja uručenja ključeva i Ugovora o najmu, nazočili su ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, župan Božo Galić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Nikola Mažar, zamjenik župana Damir Barna, gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava te pomoćnik ministra hrvatskih branitelja Stjepan Sučić.

Nakon potpisivanja ugovora i uručenja ključeva svi zajedno obišli su stanove obitelji Ivana Tomića i Marka Markprenkaja u Vukovaru.

Ispis