Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Među 20 top-destinacija Hrvatske nalaze se gradovi Vinkovci i Vukovar

  • 04. travnja 2017.
  • Turizam i kultura
fullscreen 20 top-destinacija Hrvatske -Vinkovci i Vukovar (1).jpg 20 top-destinacija Hrvatske -Vinkovci i Vukovar (1).jpg
20 top-destinacija Hrvatske -Vinkovci i Vukovar (1).jpg
izvor: www.glas-slavonije.hr
fullscreen 20 top-destinacija Hrvatske -Vinkovci i Vukovar (2).jpg 20 top-destinacija Hrvatske -Vinkovci i Vukovar (2).jpg
20 top-destinacija Hrvatske -Vinkovci i Vukovar (2).jpg
izvor: www.glas-slavonije.hr

Ministarstvo turizma, u suradnji s Arheološkim muzejom u Zagrebu i stručnjacima, izdalo je prvu publikaciju pod naslovom -  “20 top arheoloških destinacija Hrvatske”.

Svojevrsni je to vodič kroz bogatstvo arheološkog nasljeđa što ga Hrvatska ima, i može promovirati i domaćem i stranom turistu, budući se u svijetu 50 posto turista kreću i putuju - motivirani kulturom.

Publikaciju je upravo s tom svrhom, na 100-tinjak stranica i dva jezika (hrvatskom i engleskom) a na čijoj je pripremi sudjelovalo 50-ak autora.

Dva bisera krajnjeg slavonskog istoka, a koji se nalaze u Vukovarsko-srijemskoj županiji -  Vinkovci i Vukovar, zauzela su mjesto među 20 top arheoloških destinacija Hrvatske! Ta dva grada, u počesto turistički nepravedno zapostavljenom kontinentalnom dijelu naše zemlje, našla su se tako uz bok mjestima na obali Jadrana i UNESCO-ovih odredišta.

Naglasak je kako je fokus predstavljanja turističkog sadržaja u arheološkoj baštini, a navedena publikacija dodatni je poticaj i doprinos prepoznatljivosti hrvatskih destinacija.

Najstariji europski grad, Vinkovci - Colonia Aurelia Cibalae, predstavlja se u toj publikaciji kao, dakle, područje s kontinuitetom naseljavanja više od 8000 godina, zbog čega je grad na Bosutu jedan od najznačajnijih arheoloških lokaliteta u kontinentalnoj Hrvatskoj.

Cibale su rodni grad jedina dva rimska cara rođena na tlu današnje Hrvatske, braće Valentinijana I. i Valensa; u Cibalama su pogubljena i dva cibalitanska mučenika, Euzebije i Polion; spominju se, riječju i slikom, temelji ranoromaničke crkve i mlađa gotička crkva na Meraji; Arheološki park Sopot kao neolitički lokalitet s rekonstruiranih šest “sopotskih kuća”; ranokršćanski kompleks Kamenica na rubu grada...

Vukovar - grad na Dunavu, predstavlja kroz lokalitet Vučedol - “europsku Troju”. Muzej vučedolske kulture jedinstveni je muzej u svijetu, posvećen prapovijesnoj kulturnoj pojavi eneolitičkog razdoblja, a vučedolska je kultura i dobila naziv po arheološkom lokalitetu Vučedol smještenom pet kilometara od središta Vukovara, jednom od najznačajnijih arheoloških lokaliteta u Europi.

Arheološki nalazi potvrđuju visoku kvalitetu svakodnevnog života eneolitičkog čovjeka, a muzej koji je nastao kao rezultat znanstvenih interpretacija sustavnih arheoloških multidisciplinarnih istraživanja i višegodišnjeg rada niza stručnjaka, kroz suvremeno oblikovan postav pokazuje proizvodnju prve bronce u svijetu, prvu pravu indoeuropsku vučedolsku kuću – košaru, najstarija prapovijesna kola na četiri kotača, bogatstvo oblika i ukrasa vučedolske keramike.

Ispis
Vrh