Izbornik
heeader image

Medijska prezentacija „Plana razvoja palijativne skrbi na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2017.-2020. godine“

  • 26. travnja 2017.
  • Zdravstvo i socijalna skrb
fullscreen Medijska prezentacija „Plana razvoja palijativne skrbi na području VSŽ.jpg
Medijska prezentacija „Plana razvoja palijativne skrbi na području VSŽ.jpg
foto: www.hrv.hr

U organizaciji Vukovarsko-srijemske županije - Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb u Velikoj županijskoj vijećnici u Vukovaru održana je danas medijska prezentacija „Plana razvoja palijativne skrbi na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2017.-2020. godine“.

Palijativna skrb afirmira život, a smrt smatra sastavnim dijelom života koji dolazi na kraju. Ona smrt ne ubrzava niti ju odgađa. Ona nastoji očuvati najbolju moguću kvalitetu života sve do smrti. Ciljevi palijativne skrbi izravno su povezani sa zadovoljavanjem potreba umirućih bolesnika, te su usmjereni na stvaranje ugode, poštovanje života i optimizaciju bolesnikove kontrole i autonomije.

Središnjom komponentom palijativne skrbi smatra se timski rad. Brojna i kompleksna pitanja sa kojima se mora suočiti bolesnik sa životno ugrožavajućom bolesti kao i njegova obitelj prelaze mogućnost i stručnost samo jednog specijaliste. Zajedno surađuju liječnici, fizioterapeuti, farmaceuti, medicinske sestre, socijalni radnici, psiholozi, volonteri, duhovnici.

Palijativna skrb u Republici Hrvatskoj svoj zakonodavni okvir dobila je 2003. godine tada važećim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Tijekom 2011. godine za područje djelatnosti palijativne skrbi doneseni su pozitivni zakonski propisi i stvoren je pravni temelj za daljnji razvoj palijativne skrbi.

Prvi Strateški plan razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj donesen je za razdoblje 2014.-2016. godine, a trenutno je u tijeku izrada novog takvog strateškog dokumenta za razdoblje 2017.-2020. godine.

Kada se govori o palijativnoj skrbi svakako se mora spomenuti i palijativna skrb za djecu. Vijeće Europe ukazuje na specifične zahtjeve palijativne skrbi za djecu s neizlječivim i po život opasnim bolestima. Kad god je to moguće obiteljski dom treba ostati središte skrbi za dijete i svakoj obitelji bi trebalo omogućiti u kući multidisciplinarni, holistički pedijatrijski tim palijativne skrbi. Djetetu i obitelji mora biti dostupan cijeli niz kliničkih i edukacijskih resursa i to u obliku primjerenom dobi, kognitivnoj sposobnosti, te sposobnosti učenja.

Na medijsku prezentaciju pozvani su svi dionici u sustavu pružanja palijativne skrbi na području Vukovarsko-srijemske županije; ravnatelji zdravstvenih ustanova, liječnici obiteljske medicine iz domova zdravlja, liječnici obiteljske medicine - koncesionari, liječnici pedijatri iz domova zdravlja, liječnici pedijatri - koncesionari,  ravnatelji domova za starije i nemoćne osobe, predstavnici zdravstvene njege u kući bolesnika, predstavnici vjerskih zajednica i predstavnici udruga civilnog društva.

Sve nazočne na medijskoj prezentaciji je u ime Župana Vukovarsko-srijemske županije pozdravio v.d. pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Mato Puljić, dipl.oec. Također, sve nazočne pozdravila je i predsjednica Županijskog tima za razvoj sustava palijativne skrbi Margareta Čalić, dr.med., spec fizijatar.

Medijsku prezentaciju „Plana razvoja palijativne skrbi na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2017.-2020. godine“ održala je Voditeljica Projektnog tima magistra sestrinstva Ahnetka Stjepanović, mag.med.techn.

Ispis
Vrh