Izbornik
heeader image

Medijska konferencija na temu izmjene zakona kojima se regulira način rada i financiranja sustava turističkih zajednica

 • 10. srpnja 2015.
 • Turizam i kultura, Ured župana
fullscreen Medijska konferencija na temu izmjene zakona kojima se regulira način rada i financiranja sustava turističkih zajednica
Medijska konferencija na temu izmjene zakona kojima se regulira način rada i financiranja sustava turističkih zajednica
fullscreen Medijska konferencija na temu izmjene zakona kojima se regulira način rada i financiranja sustava turističkih zajednica
Medijska konferencija na temu izmjene zakona kojima se regulira način rada i financiranja sustava turističkih zajednica
fullscreen Medijska konferencija na temu izmjene zakona kojima se regulira način rada i financiranja sustava turističkih zajednica
Medijska konferencija na temu izmjene zakona kojima se regulira način rada i financiranja sustava turističkih zajednica
fullscreen Medijska konferencija na temu izmjene zakona kojima se regulira način rada i financiranja sustava turističkih zajednica
Medijska konferencija na temu izmjene zakona kojima se regulira način rada i financiranja sustava turističkih zajednica

U Vukovaru, u maloj županijskoj vijećnici Palače Srijem, održana je medijska konferencija vezana za paket zakona kojima se regulira način rada i financiranja sustava turističkih zajednica. Na konferenciji su govorili župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić, direktorica Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije Rujana Bušić-Srpak, direktorica Turističke zajednice grada Vukovara Jasna Babić, direktor Turističke zajednice grada Županje Mirko Bačić, zamjenik direktorice Turističke zajednice grada Vinkovaca Marko Jureta, te direktor Turističke zajednice općine Nijemci Martin Božanović.

Izmjenama tri zakona kojima se regulira način rada i financiranja sustava turističkih zajednica župan Galić izrazio je nezadovoljstvo jer izmjene mogu negativno utjecati na razvoj turizma našeg područja. Riječ je o Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi.

Direktorica Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije Rujana Bušić Srpak istaknula je kako novi zakoni, odnosno nova preraspodjela financijskih sredstava predstavlja veliki financijski udar na lokalne turističke zajednice što će u konačnici dovesti do njihovog ukidanja.

S obzirom na velika očekivanja od novog Zakona, postavlja se jedno temeljno pitanje: tko će ga provoditi? I je li zamisao da se "promicanje hrvatskog turizma" provodi na cijelom području RH? Zakoni koji uređuju izvorne prihode sustava TZ trebaju osigurati uvjete za provedbu zadaća definiranih Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma na cijelom području RH, a ne ih bez kvalitativnih i razvojnih kriterija osiguravati manjem broju turističkih zajednica i dodatno centralizirati. Prijedlogom novog zakona u potpunosti se pravno otvara prostor prestanku rada svih TZ koje nemaju potpunu financijsku samostalnost. To u konačnici znači da bi na kontinentu RH ostalo svega nekoliko većih TZG, ali i one s jednim uposlenim i vrlo upitnim kapacitetom za provedbu zahtjevnih zadaća koje postavlja prijedlog zakona.

Novim zakonskim prijedlozima Ministarstva turizma, a kojima se regulira način rada i financiranja sustava turističkih zajednica, niti jedna TZ svih razina neće moći niti teoretski opstati bez potpore JLS. Prema sadašnjoj situaciji, samostalno na području Vukovarsko – srijemske županije eventualno mogu funkcionirati samo TZ gradova Vukovara i Vinkovaca. Prema novom prijedlogu Zakona zaključuje se da će svaka lokalna TZ postojati ako to i kako bude željela JLS, po principu: želite li turizam u svojoj sredini, sami si ga financirajte ali ne iz prihoda namijenjenih TZ nego iz prihoda JLS.

Predlagatelj općinske i gradske turističke zajednice sa malim prihodima kroz odredbe o financiranju i zastupanju te kroz zadana ograničenja osuđuje na ukidanje po sili zakona ili ih upućuje na udruživanje prema proizvoljnim kriterijima.

Prijedlog Zakona ne predviđa alternativu ukidanju, niti se odredbe koje omogućuju ukidanje nalaze pod kaznenim odredbama što bi omogućilo korekcije. Štoviše, nije dano niti jedno konkretno rješenje za područja koja će praktično ostati bez turističkih zajednica, niti je evidentno na koji će točno način sustav biti efikasniji kroz ukidanje oko polovice sustava.

Predlagatelj ne daje jasne uloge i zadaće za pojedinu razinu sustava niti je jasno na koji će se način postupati u područjima koja su zajedničko djelovanje turističkih zajednica općina i gradova, turističkih zajednica županija i Hrvatske turističke zajednice.

Sustav ovim Prijedlogom nije organiziran piramidalno kao do sada, već se preklapaju zadaće na više razina, koriste se dvosmisleni ili općeniti termini poput „suradnja u operativnom marketingu“, „suradnja u elementima planiranja“, „praćenje i asistiranje“, „upravljanje kvalitetom“, „provođenje edukacije“, „uspostavljanje marketinške infrastrukture“.

                Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

 • Udruživanje turističkih zajednica sporazumno ili s upisom u upisnik (čl. 54. i čl. 55.) predstavlja značajnu konfuziju za funkcioniranje sustava prema postojećoj organizacijskoj strukturi i to u financiranju, nadležnosti i provedbi aktivnosti. Ovakvim rješenjem pojedine TZ biti će višeslojno obvezne prema Sporazumima, prema TZ županije. Pod čijom će ingerencijom i s čijim programima rada usklađivati svoje aktivnosti područje TZ koje pokrivaju područje više županija? Što ako se neke TZ ili JLS odluče "pregrupirati", hoćemo li svake godine imati nove destinacije? Za planirani dugoročni razvoj određenog područja treba imati jasno definirano područje kao i nadležnost za isto.
 • Zadaćama TZŽ, čl. 40., tč. 1., stavak 14., TZŽ se izravno dovodi u sukob interesa prilikom dodjeljivanja sredstava te je predloženi postupak dodjele sredstava za nerazvijena područja potpuno apsurdan jer TZŽ provode sve radnje dok TV HTZ-a donosi odluku. Uzimajući u obzir sve okvire unutar kojih bi ovim prijedlogom Zakona funkcionirale i postojale TZŽ, postoji velika vjerojatnost gašenja TZŽ (posebice u odnosu na čl. 67.) te je potrebno najmanje predložiti alternativu. Ukoliko bi TZŽ i postojala, sve navedene zadaće (1-20) i poslove trebala bi provoditi jedna osoba.
 • S obzirom da prijedlog Zakona ne definira obveznost osnivanja niti jedne TZ, u praksi se može dogoditi da Skupština TZ slijedom čl. 67. jednostavno donese odluku o prestanku postojanja TZ. S obzirom da novim prijedlogom Zakona nije propisana obvezatnost osnivanja turističkih zajednica bilo koje razine (čl. 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma NN 152/08), odredbe članka 67. u vrlo kratkom roku dovesti će do prestanka postojanja velikog broja turističkih zajednica na cijelom kontinentu. Tako se Skupština TZ može sastati i jednostavno donijeti odluku da TZ više ne postoji jer obvezatnost postojanja više za niti jednu TZ ne postoji.
 • Odredbe istog članka 67. koje se odnose na gašenje TZ radi prelaska 25% bruto prihoda plaće i prekoračenje roka dostave izvješće također predstavljaju apsurdnost i mjesto im je u kaznenim odredbama. S obzirom da se visina brutto prihoda  mijenja svake godine jer ovisi o nizu elemenata, kako uopće napraviti planiranje i definirati plaće uposlenika, a sukladno zahtjevu predmetnog članka?

Ne vidimo opravdanost da kršenje odredbe o 25% brutto prihoda za plaće zaposlenika ili kašnjenje s rokom dostave izvješća i planova rezultira gašenjem turističke zajednice i predlažemo da se čl. 67. u potpunosti promjeni te da se navedene odredbe uvrste pod poglavlje XI. Kaznene odredbe. Nadalje, tko i temeljem kojih kriterija će utvrditi osnovu za gašenje koja glasi "ako turistička zajednica ne izvršava zadaće zbog kojih je osnovana"? Turistička zajednica mora izvršavati zadaće radi koji je osnovana, no ako to ne čini, treba možda mijenjati način upravljanja, a ne gasiti TZ na štetu lokalne zajednice i ukupnog razvoja turizma nekog područja.

                    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama

 • Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkoj članarini, čl. 4., otvara se u potpunosti put gašenju TZŽ, a posebice TZL. TZ na kontinentu žive od velikih obveznika s velikim brojem podružnica i drugačija preraspodjela sredstava predstavlja značajno smanjenje prihoda te TZŽ u potpunosti upućuje ne proračune županija.
 • Čl. 4. (čl. 14.) Granica ukupnih bruto prihoda kao osnova za drugačiju raspodjelu prikupljenih sredstava ostaje ista – 200.000 kuna te predstavlja potpunu apsurdnost te ju treba staviti u odnos prema izvornim, a ne bruto prihodima. Ovako postavljena potpuno je nerealna i nepotrebna.
 • Čl. 4. (Čl. 14.) Kvartalna naplata turističke članarine predstavlja ozbiljan problem likvidnosti, a smatramo da će i dodatno smanjiti ionako nisku naplatu.

                      Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi

 • Čl. 7. (čl. 20.) Prijedlogom Zakona o boravišnoj pristojbi omogućava se dodatno uvođenje prihoda od boravišne pristojbe samo za udružene TZG i ta sredstva se raspoređuju samo na TZ gradova i i općina.
 • Članak 4. i članak 6. (Čl. 10a i čl. 19.) predviđa se uvođenje boravišne pristojbe za putnike na kružnim putovanjima. Ovaj prihod uplaćuje se samo HTZ i TZG, dok TZŽ koje provode glavninu promocije riječnog kruzinga od ovoga prihoda ne ostvaruju nikakav postotak. Zakon bi morao prepoznati razliku kružnih putovanja na morima i na rijekama te raspodjelu prilagoditi tome.
 • Čl. 7. TZ županija zakinute su i novom raspodjelom prihoda boravišne pristojbe od obveznika iz mjesta bez lokalne TZ. Ova sredstva prikupljene boravišne pristojbe do sada su dijeljena 50-50% HTZ i ŽTZ, dok bi novim prijedlog TZŽ dobile 10%, JLS 65%, a HTZ 25%. TZŽ imaju obvezu vođenja svih evidencija za spomenute obveznike, a ostvaruju najmanje prihoda.

Izračuni

Projekcija izračuna za prihode TZ na području VSŽ po osnovi turističke članarine prema novom prijedlogu Zakon o izmjenama i dopunama zakona o turističkoj članarini, čl. 4., je naravno okvirni, jer nije moguće sasvim precizno odrediti ima li pojedina tvrtka dvije ili više podružnica. Izračun je napravljen samo u odnosu prema „najvećima“ i to za gradove Vukovar i Vinkovce

Vukovar

Trenutna brutto obveza „velikih obveznika“ iznosi oko 50% ukupne obveze TČ za grad Vukovar.

Obveze „velikih“ prema zadnjem izvješću Porezne uprave: 237.500,00

Prihod TZ grada Vukovara sada: 138.512

Prihod TZ grada Vukovara po prijedlogu: 53.274,00

Razlika: 85.238,00

Vinkovci

Trenutna brutto obveza „velikih obveznika“ iznosi oko 50% ukupne obveze TČ za grad Vinkovce.

Obveze „velikih“ prema zadnjem izvješću Porezne uprave: 320.600,00

Prihod TZ grada Vinkovaca sada: 186.988,00

Prihod TZ grada Vinkovaca po prijedlogu: 77.745,50

Razlika: 109.242,50

Ukoliko bi se primijenile predložene odredbe Zakona, po jednog uposlenog bi eventualno mogle imati TZ gradova Vukovara i Vinkovaca, ostale TZ ne bi ni u kom slučaju mogle ispoštovati pravilo od 25% te bi bez uposlenog direktora i rashodom većim od 25% prestale postojati po dvije osnove. Trenutno je u sustavu TZ na području VSŽ uposleno 11 osoba. Bez značajne potpore JLS ostale bi eventualno dvije. Mogućnost udruživanja općina i gradova u TZ područja neće riješiti postojeći problem financiranja.

 

 

 

Ispis
Vrh