Izbornik
heeader image

Kontrola provedbe Projekta

  • 26. listopada 2016.
  • Priroda i zaštita okoliša
fullscreen Kontrola provedbe Projekta
Kontrola provedbe Projekta

Izvršena je kontrola provođenja građevinskih radova Projekta krajobraznog uređenja značajnog krajobraza „Virovi“ i posebnog rezervata šumske vegetacije „Lože“ u neposrednoj blizini grada Otoka, od strane djelatnika Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Dosadašnje obavljeni građevinski radovi sastoje se od geodetskih radova i građevinskog trasiranja staze u punoj duljini  i širini od dva metra, te  započetih tesarskih radova premošćenja nižih dijelova staze. Budući da je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode ujedno investitor Projekta krajobraznog uređenja preko Javne ustanove za upravljanje zaštićenih prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, obavlja se periodična kontrola djelatnika Ministarstva i djelatnika Javne ustanove, gdje je voditelj projekta Mario Raguž. Spačvanski bazen ima veliku ekološku vrijednost za strogo zaštićene životinjske i biljne vrste kao dio ekološke mreže zemalja članica Europske unije - Natura 2000, ali i kao područje značajno za očuvanje ptica i stanišnih tipova.   

Ispis
Vrh