Izbornik
heeader image

Javna rasprava - U postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje Razvitak d.d., Grad Ilok

  • 02. travnja 2014.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo, Priroda i zaštita okoliša

Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 16., članka 17. stavka 2., članaka 18., 19. i 20. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) te Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I-351-03/13-02/77, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-17 od 24. ožujka 2014. godine objavljuje početak:

 

JAVNE RASPRAVE

U POSTUPKU UTVRĐIVANJA OBJEDINJENIH UVJETA ZAŠTITE OKOLIŠA ZA POSTOJEĆE POSTROJENJE RAZVITAK d.d., GRAD ILOK

I.

Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje Razvitak d.d., Grad Ilok (u daljnjem tekstu: Zahtjev) s Tehničko-tehnološkim rješenjem (u daljnjem tekstu: TTR), izrađen od ovlaštenika za stručne poslove zaštite okoliša Zavod za unapređvanje sigurnosti d.d., Trg Lava Mirskog 3/III, 31 000 Osijek, br. ZO-ELB-77/13, od siječnja 2014. godine, po voditeljici izrade Nataši Uranjek, dipl.ing.polj., na zahtjev operatera postrojenja Razvitak d.d., Štefanikova 28, 32 236 Ilok, upućuje se na javnu raspravu.

II.

Javna rasprava u trajanju od 30 dana održat će se u periodu od 09. travnja do 09. svibnja 2014. godine.

 

III.

Javni uvid u predmetnu dokumentaciju javnost i zainteresirana javnost može izvršiti za vrijeme trajanje javne rasprave svakog radnog dana u razdoblju od 09,00 do 14,00 sati u prostorijama Grada Iloka, na adresi Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok. Na javnom uvidu biti će izložen jedan Zahtjev s Tehničko-tehnološkim rješenjem i tri sažetka Zahtjeva.

Za vrijeme trajanja javne rasprave jedan sažetak Zahtjeva biti će dostupan javnosti i zainteresiranoj javnosti na uvid u prostorijama Vukovarsko-srijemske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na adresi Županijska 9, Vukovar, dok će jedan sažetak Zahtjeva i TTR-a biti objavljeni na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr).

 

IV.

Javno izlaganje o Zahtjevu i Tehničko-tehnološkom rješenju održat će se dana 23. travnja 2014.  godine (srijeda) u 12,00 sati u Vijećnici Grada Iloka, na adresi Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok.

Na javnom izlaganju biti će prisutni predstavnici operatera i izrađivača predmetnog Zahtjeva i TTR-a, koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o postavljenim pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost. Javnu raspravu koordinira i provodi Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije.

V.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti mogu se upisati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena uz Zahtjev s Tehničko-tehnološkim rješenjem i tri sažetka Zahtjeva u Gradu Iloku, slati poštom u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, Županijska 9, Vukovar, ili e-poštom na mirjana.prkacin@yahoo.com, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na kontakt telefon 032/492-025.

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i koji nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

VI.

Ova obavijest biti će objavljena u dnevnom tisku „Glas Slavonije“, na objavnim pločama Grada Iloka (Trg Nikole Iločkog 13, Ilok), Vukovarsko-srijemske županije (Županijska 9, Vukovar), te Internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr) i  Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr).

 

KLASA: 351-03/14-04/3

URBROJ: 2196/1-14-01-14-2

Vukovar, 28. ožujka 2014. godine

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Ispis

Priloženi dokumenti

Vrh