Izbornik
heeader image

Javna rasprava u postupku ishođenja Okolišne dozvole za rekonstrukciju postojećeg postrojenja za obradu i preradu namijenjena za proizvodnju hrane iz sirovina biljnog podrijetla, Pšenični mlin – PIK Vinkovci d.d.

  • 11. ožujka 2014.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo, Priroda i zaštita okoliša

Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članaka 160 i 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13), članaka 16., 17., 18., 19. i 20. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) te Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I-351-03/13-02/106, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-11 od 27. veljače 2014. godine objavljuje početak:

JAVNE RASPRAVE

U POSTUPKU ISHOĐENJA OKOLIŠNE DOZVOLE ZA REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆEG POSTROJENJA ZA OBRADU I PRERADU NAMIJENJENA ZA PROIZVODNJU HRANE IZ SIROVINA BILJNOG PODRIJETLA, PŠENIČNI MLIN – PIK Vinkovci d.d.

I.

Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole za rekonstrukciju postojećeg postrojenja za obradu i preradu namijenjena za proizvodnju hrane iz sirovina biljnog podrijetla, Pšenični mlin – PIK Vinkovci d.d., (u daljnjem tekstu: Stručna podloga) s Tehničko-tehnološkim rješenjem, izrađena od ovlaštenika za stručne poslove zaštite okoliša Hrvatski centar za čistiju proizvodnju, Savska cesta 41/IV,  iz Zagreba, nositelja zahvata tvrtke PIK - VINKOVCI d.d., Matije Gupca 130, iz Vinkovaca, upućuje se na javnu raspravu.

II.

Javna rasprava u trajanju od 30 dana održat će se u periodu od 20. ožujka do 20. travnja 2014. godine.

 

III.

Javni uvid u Stručnu podlogu, Tehničko-tehnološko rješenje i tri sažetka Stručne podloge, javnost i zainteresirana javnost može izvršiti za vrijeme trajanje javne rasprave svakog radnog dana u razdoblju od 09,00 do 14,00 sati u prostorijama Grada Vinkovaca, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na adresi Kralja Zvonimira 1, u Vinkovcima.

Za vrijeme trajanja javne rasprave sažetak Stručne podloge biti će objavljen na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr), dok će jedan sažetak Stručne podloge biti dostupan javnosti i zainteresiranoj javnosti na uvid u prostorijama Vukovarsko-srijemske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na adresi Županijska 9, Vukovar.

Također, sažetak Stručne podloge i Tehničko-tehnološko rješenje biti će s danom početka javne rasprave objavljeni na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr).

IV.

Javno izlaganje o Stručnoj podlozi i Tehničko-tehnološkom rješenju održat će se dana 03. travnja 2014.  godine (četvrtak) u 12,00 sati u Velikoj Vijećnici Grada Vinkovaca, na adresi Bana Jelačića 1, u Vinkovcima. Na javnom izlaganju biti će prisutni predstavnici nositelja zahvata i izrađivača predmetne Stručne podloge koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o postavljenim pitanjima. Javnu raspravu koordinira i provodi Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije.

V.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se upisivati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena uz Stručnu podlogu, Tehničko-tehnološko rješenje i tri sažetka Stručne podloge u Gradu Vinkovcima, na adresi Kralja Zvonimira 1, slati poštom u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, Županijska 9, Vukovar, ili e-poštom na mirjana.prkacin@yahoo.com, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na kontakt telefon 032/492-025.

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i koji nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

VI.

Ova obavijest biti će objavljena u dnevnom tisku „Glas Slavonije“, na objavnim pločama Grada Vinkovaca (Kralja Zvonimira 1, Vinkovci), Vukovarsko-srijemske županije (Županijska 9, Vinkovci), te spomenutim Internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije i Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

 

KLASA: 351-03/14-04/2

URBROJ: 2196/1-14-01-14-2

Vukovar, 10. ožujka 2014. godine

 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Ispis

Priloženi dokumenti

Vrh