Izbornik
heeader image

Javna rasprava o studiji o utjecaju zahvata na okoliš

  • 02. srpnja 2009.
  • Ostalo

Temeljem članka 143. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 110/07), članka 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanju zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) i članka 14. Uredbe o procjeni zahvata na okoliš ("Narodne novine" broj 64/08), Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije, Vukovar, Objavljuje dva javna poziva o studiji o utjecaju zahvata na okoliš farme svinja Andrijaševci 1 i farma svinja Čeretinci 1.

 

Cijeli poziv možete preuzeti ovdje.

Ispis
Vrh