Izbornik
heeader image

Izrada Plana upravljanja

  • 27. travnja 2016.
  • Priroda i zaštita okoliša
fullscreen Izrada Plana upravljanja
Izrada Plana upravljanja

Međunarodna ekološka mreža Natura 2000 na prostoru Republike Hrvatske sastavljena je od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i područja važnih za očuvanje stanišnih tipova. Njezina funkcija je uspostavljanje povoljnog stanja ugroženih biljnih i životinjskih vrsta, te prirodnih i poluprirodnih staništa. Na inicijativu Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i prirode održan je radni sastanak s predstavnicima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na temu izrade Planova upravljanja Natura 2000 područja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Postignut je dogovor da Javna ustanova  u narednom četverogodišnjem  razdoblju sudjeluje kao projektni partner u izradi dva plana upravljanja Natura 2000 područjima i  tri  napravi samostalno zahvaljujući ranijem iskustvu kroz provođenje Projekta MANMON Natura 2000 Spačvanski bazen. Troškove izrade i financiranje provođenja aktivnosti obuhvaćenim Planom upravljanja za svako pojedino Natura 2000 područje na prostoru naše županije snositi će Hrvatska agencija za okoliš i prirodu. 

Ispis
Vrh