Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Info dan u okviru 1. Poziva na dostavu projektnih prijedloga INTERREG V-A programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020.

  • 05. travnja 2016.
  • Turizam i kultura
fullscreen Info dan u okviru 1. Poziva na dostavu projektnih prijedloga INTERREG V-A programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020. Info dan u okviru 1. Poziva na dostavu projektnih prijedloga INTERREG V-A programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020.
Info dan u okviru 1. Poziva na dostavu projektnih prijedloga INTERREG V-A programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020.
fullscreen Info dan u okviru 1. Poziva na dostavu projektnih prijedloga INTERREG V-A programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020. Info dan u okviru 1. Poziva na dostavu projektnih prijedloga INTERREG V-A programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020.
Info dan u okviru 1. Poziva na dostavu projektnih prijedloga INTERREG V-A programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020.

U Eko-turističkom centru Zlatna Greda u Lugu, Osječko-baranjska županija, održan je info dan u okviru prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga INTERREG V-A programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga objavljen je 29. veljače 2016. godine, a otvoren je do 31. svibnja 2016. godine. Indikativni iznos prvog Poziva je 26.053.000,00 eura raspoloživih u tri prioriteta: Prihvatljivo korištenje prirodnih i kulturnih dobara, Suradnja i Obrazovanje. Na informativnom danu potencijalnim prijaviteljima predstavljena su programska pravila, te uvjeti prijave na poziv.

Info danu nazočili su Viktor Lukačević, v.d. pročelnik Upravnog odjela za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije, Mirna Kravić, viša savjetnica za turizam i kulturu navedenog odjela, Rujana Bušić Srpak, direktorica Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije, te predstavnici grada Vinkovaca.

Ispis
Vrh