Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Energetska obnova zgrade škole i dvorane Osnovne škole „Zrinskih“

  • 08. svibnja 2019.
  • Ostalo
fullscreen Energetska obnova zgrade škole i dvorane Osnovne škole „Zrinskih“  (1).jpg Energetska obnova zgrade škole i dvorane Osnovne škole „Zrinskih“  (1).jpg
Energetska obnova zgrade škole i dvorane Osnovne škole „Zrinskih“ (1).jpg
fullscreen Energetska obnova zgrade škole i dvorane Osnovne škole „Zrinskih“  (2).jpg Energetska obnova zgrade škole i dvorane Osnovne škole „Zrinskih“  (2).jpg
Energetska obnova zgrade škole i dvorane Osnovne škole „Zrinskih“ (2).jpg

Završena Energetska obnova zgrade škole i dvorane Osnovne škole „Zrinskih“ Nuštar na adresi Petra Zrinskog 13, Nuštar

Naziv korisnika: Vukovarsko-srijemska županija

Ukupna vrijednost projekta energetske obnove škole je 5.267.589,61 kuna od toga EU sufinanciranje projekta je 3.089.593,16 kuna te 2.177.996,45 kuna je iznosio udio Osnovne škole „Zrinskih“ Nuštari Vukovarsko-srijemske županije.

Razdoblje provedbe projekta je bilo od 22. studenog 2016. godine do 20. svibnja 2019. godine te su radovi završeni u svibnju 2019. godine.

Nakon uspješno završene izrade projektne dokumentacije (glavnog projekta i pripadajućih elaborata) te potpisanog Ugovora za sufinanciranje radova energetske obnovezgrade škole i dvorane Osnovne škole „Zrinskih“ Nuštar na adresi Petra Zrinskog 13, Nuštar, Vukovarsko-srijemske županije pristupilo se samom izvođenju radova energetske obnove koji su završeni do završetka projekta u svibnju 2019. godine.

Energetska obnova se provodila putem poziva na dostavu projektnih prijedloga zaEnergetsku  obnovu  zgrada  i  korištenje  obnovljivih izvora  energije  u  javnim  ustanovama  koje  obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja (referentni broj: KK.04.2.1.03).

Energetska obnova tj. za izvođenje radova na školi rezultirati će smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera. Poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Prioritetne osi 4. „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivihizvora energije“, Specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“ Operativnogprograma „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji implementirane suslijedeće mjere energetske učinkovitosti: Zamjena postojeće drvene, čelične i PVCstolarijete povećanje toplinske zaštite ovojnice grijanog prostora (toplinska izolacija pročelja, zida, ravnih i kosih krovova). Odstrojarskih mjera radi se zamjena postojećeg kotla na lož ulje sa kotlom na pelet te ugradnjatermostatskih ventilai izvođenje i balansiranje sustavagrijanja. Od elektrotehničkih mjera izvode se električne instalacije za novi sustav grijanja kojima je ostvarena godišnja ušteda energije od minimalno 56,58%, a također smanjenje emisije CO².

Energetska obnova je doprinijelasmanjenju režijskih troškova, smanjenju troškovaodržavanja, poboljšanju toplinske ugodnosti i poboljšanju samog stanja zgradete su seosigurala radna mjesta tijekom energetske obnove.

Projekt je proveden uz pomoć Društva EKO-SUSTAV d.o.o., Upravnog odjela za opće poslovei Upravnog odjela za obrazovanjeVukovarsko-srijemske županije.

Kontakt osoba za više informacija: Mihajlo Nagy, Društvo EKO-SUSTAV d.o.o., e-mail: mihajlo.nagy@eko-sustav.hr

Više informacija o projektima energetske obnove na linku:http://www.strukturnifondovi.hr/i https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/,http://europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvojte na stranici Ministarstva graditeljstva http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=49019

Ispis
Vrh