Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Društvo psihologa Vukovarsko-srijemske županije pruža psihosocijalnu pomoć u borbi protiv pandemije

  • 17. travnja 2020.
  • Zdravstvo i socijalna skrb
fullscreen Psihopomoć.jpg Psihopomoć.jpg
Psihopomoć.jpg

Kako se suočavamo sa situacijom širenja bolesti COVID 19 koja je nepredvidljiva i potencijalno opasna, angažiran je veliki broj stručnjaka koji se, zajedno s građanima, bore u sprečavanju i širenju epidemije i njezinih posljedica.

Osim što u ovom trenutku vodimo računa o fizičkom zdravlju i prevenciji zaraze virusom COVID 19, iznimno je važno brinuti, i o psihičkom zdravlju građana.

Društvo psihologa Vukovarsko-srijemske županije se, u suradnji s Hrvatskim psihološkim društvom (HPD) i Hrvatskom psihološkom komorom (HPK), stavlja na raspolaganje u  pružanju psihološke pomoći građanima naše županije i šire.

Isto tako, uvedene su dežurne telefonske linije, na koje se može svatko obratiti i tražiti pomoć.

Dežurstvo se provodi  putem dviju telefonskih linija; 091 930 15 74 i 091 907 41 33, u vremenu od 00:00 do 24:00 sata, na kojima kontinuirano dežuraju 14 psihologa i psihologinja.

Ispis
Vrh