Izbornik
heeader image

Druga godina monitoringa jelenka

  • 17. lipnja 2015.
  • Priroda i zaštita okoliša
fullscreen Druga godina monitoringa jelenka
Druga godina monitoringa jelenka

Poplavne nizinske šume hrasta lužnjaka Vukovarsko-srijemske županije  predstavljaju tipično stanište jelenka. Ujedno, Spačvanski bazen kao dio Natura 2000 ekološke mreže zemalja članica Europske unije ima na temelju Dodatka II Direktive o staništima ovu vrstu  propisanu kao ciljnu za zaštitu. Zbog toga Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije provodi monitoring jelenka po propisanim nacionalnim protokolima kako bi se utvrdila brojnost i stanje populacije. Prikupljeni podaci prosljeđuju se Nacionalnom koordinatoru čiji zadatak je objedinjavanje podataka na razini Republike Hrvatske radi formiranja cjelovitog izvješća prema Europskoj komisiji. Sam postupak monitoringa djelatnici Javne ustanove provode u večernjim satima od 18,00 do 22,00 sata kada su jelenci najaktivniji. Monitoring započinje sredinom lipnja s početkom razmnožavanja jelenaka i provodi se svakodnevno u trajanju od tri tjedna a obuhvaća postavljanje zamki s mamcima, noćno istraživanje na transektu i na stablima. Uhvaćene jedinke se mjere i obilježavaju a prikupljeni podaci tablično obrađuju u standardnim obrascima.

Ispis
Vrh