Izbornik
heeader image

Dobro upravljanje II

  • 06. lipnja 2019.
  • Ostalo
fullscreen Dobro upravljanje II (1).jpg
Dobro upravljanje II (1).jpg
fullscreen Dobro upravljanje II (2).jpg
Dobro upravljanje II (2).jpg
fullscreen Dobro upravljanje II (3).jpg
Dobro upravljanje II (3).jpg
fullscreen Dobro upravljanje II (4).jpeg
Dobro upravljanje II (4).jpeg

Podizanje razine stručnosti, znanja i kompetencija u upravi Vukovarsko-srijemske županije kontinuirana je aktivnost svih službenika i dužnosnika koji su dio iste. Posljednja u nizu edukacija kojom se potvrđuje prethodna teza ona je koju je organizirala Državna škola za javnu upravu, a koja bila koncipirana u program „Dobro upravljanje II“ koju je uspješno završio pročelnik Službe za poslove unutarnje revizije Igor Banovac kao jedini od 21 polaznika iz cijele Hrvatske koji je došao iz Vukovarsko-srijemske županije.

Državna škola za javnu upravu još je 2016. godine sredstvima iz programa Europske unije IPA 2012, a u sklopu projekta „Uspostava trening sustava za dobro upravljanje na lokalnoj i regionalnoj razini“ razvila program Dobro upravljanje za lokalne i regionalne lidere namijenjen županima, zamjenicima župana, gradonačelnicima, zamjenicima gradonačelnika i pročelnicima upravnih odjela u gradovima i županijama. Svrha je ovog programa, prvog takve vrste u Hrvatskoj, jačanje kompetencija vođenja, upravljanja i strateškog promišljanja temeljeno na načelima i vrijednostima dobrog upravljanja. U ovogodišnjoj (2019.) grupi 21 odabranih polaznika bio je i pročelnik Igor Banovac.

Čovjek uči dok je živ; pogotovo ako želi biti još bolji u poslu koji radi ili dužnosti koju obnaša. 80 radnih sati i 2 sata poslovnog coachinga sad su iza mene u sklopu edukacije „Dobro upravljanjeII“. Bilo je ovo nezaboravno iskustvo i odlično putovanje sa 21 predobrih kolega iz cijele Hrvatske. Zahvalan sam na prilici koja mi je pružena odabirom u ovogodišnju grupu polaznika i na svemu dobrome što sam naučio kako u sklopu edukacije tako posebno i od drugih polaznika koji su najveća dodana vrijednost ovog programa.

Kvalitetna javna uprava jedan je od odlučujućih čimbenika za razvoj i dobrobit zemlje. Razina kvalitete javne uprave izravno utječe na ekonomsko okruženje, produktivnost, konkurentnost i rast. Kako bi javna uprava bila funkcionalan servis svojim korisnicima i stvarala poticajno socijalno i ekonomsko okruženje nije dovoljna samo odgovarajuća razina stručnosti zaposlenih u javnoj upravi, već i promjene u ponašanju i načinu obavljanja poslova te unaprjeđenje procesa donošenja i implementacije odluka koji uključuje sve relevantne dionike i počiva na principima dobrog upravljanja.

Dobro upravljanje obuhvaća niz međusobno povezanih procesa i aktivnosti čije zajedničko djelovanje omogućava učinkovitiji rad javne uprave, bolje javne politike i usluge prilagođene potrebama građana i ostalih dionika u društvu. Ključni proces dobrog upravljanja je donošenje odluka korištenjem svrsishodnih i odgovarajućih postupaka, a glavna načela dobrog upravljanja su odgovornost, transparentnost, vladavina prava, inkluzivnost i pravičnost, učinkovito i pravodobno reagiranje na potrebe korisnika te participativnost.

Ispis
Vrh