Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Decentralizacija bolničkog sustava i najava reorganizacije i proširenja hitne bolničke mreže na razini cijele RH

  • 11. ožujka 2016.
  • Zdravstvo i socijalna skrb
fullscreen Decentralizacija bolničkog sustava i najava reorganizacije i proširenja hitne bolničke mreže na razini cijele RH Decentralizacija bolničkog sustava i najava reorganizacije i proširenja hitne bolničke mreže na razini cijele RH
Decentralizacija bolničkog sustava i najava reorganizacije i proširenja hitne bolničke mreže na razini cijele RH
izvor: www.hina.hr; Foto: FAH/FAH

Danas je u prostorijama Ministarstva zdravlja je održan sastanak na temu vraćanja županijskih bolnica na upravljanje svojim osnivačima i reorganizacije te proširenja hitne medicinske mreže na razini cijele Republike Hrvatske. 

Sastanak je održan na poziv ministra Daria Nakića, koji je prošli tjedan uputio poziv svim županima i njihovim pročelnicima za zdravstvo te Gradu Zagrebu da se odazovu na ovaj sastanak i prezentaciju oko navedenih tema. Na sastanku su bili nazočni gotovo svi župani ili njihovi zamjenici te pročelnici za zdravstvo.

Ministar je u uvodnom dijelu prezentirao dosadašnje rezultate Programa sanacije bolnica koji, kako rezultati pokazuju, nije polučio očekivane rezultate i smanjio dugove bolnica. Slijedom izloženih rezultata programa, ministar je dao prijedlog dopune Zakona o sanaciji javnih ustanova koji podrazumijeva sklapanje posebnih sporazuma između Ministarstva zdravlja, županija (osnivača) i zdravstvenih ustanova. Unutar svakog pojedinog sporazuma će se posebno iskazati nastala dugovanja određenih bolnica koja su nastala u periodu od 31. prosinca 2013. do 31. prosinca 2015. te će se sukladno tome i ostalim parametrima posebno dogovoriti tijek rješavanja problematike oko nastalih dugova i obaveza rješavanja istih.

Novonastala dugovanja (od 01. siječnja 2016.) će se vraćati uštedama u tekućem poslovanju te dodatnim sredstvima koja će se osiguravati iz fondova EU.

Druga tema sastanka  bila je reorganizacija i povećanje hitne bolničke mreže koja će novim planom postići bolju organizaciju i optimalnu pokrivenost. Prilikom izrade plana vodila se posebna briga oko onih područja koja su imala veliku opterećenost i nedostatak kadrova i onih područja koja nisu bila pokrivena mrežom što se posebno odnosi na područja od posebne državne skrbi gdje je izražena velika depopulacija stanovništva i iseljavanje. Plan obuhvaća i povećanje mreže hitne helikopterske službe u suradnji sa MORH-om koja će se najviše odraziti na povećanu učinkovitost sustava tijekom ljetnih mjeseci.

Na sastanku je odlučeno kako će se pristupiti i rješavanju rada liječnika u koncesiji i onih koji rade u domovima zdravlja na sudjelovanju u radu izvanbolničke hitne službe ili rješavanju mrtvozorničke službe, što je naišlo na odobravanje svih prisutnih.

Na kraju sastanka je izraženo zadovoljstvo i postignuta suglasnost svih prisutnih oko tema koje su bile izložene te je zaključeno da će se daljnjim postupcima i zajedničkim radom djelovati na unapređenju cijelog sustava i smanjenju dugovanja. 

 

Ispis
Vrh