Izbornik
heeader image

Aktiv ravnatelja u Domu za starije i nemoćne osobe Vukovar

  • 22. ožujka 2019.
  • Zdravstvo i socijalna skrb

Danas je u Domu za starije i nemoćne osobe Vukovar održan Aktiv ravnatelja ustanova socijalne skrbi sa područja Slavonije i Baranje na kojem je prisustvovao i pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb, dr. sc. Darko Dimić.

Glavna tematika sastanka bila je tekući problemi u radu u ustanovama socijalne skrbi koje skrbe o osobama treće životne dobi. Prisutni ravnatelji iznosili su probleme s kojima se svakodnevno susreću u svom radu, te su pokušali iznaći najbolja moguća rješenja.

Većina ravnatelja se susreće s istim problemima, a to je nedostatak stručnog kadra po broju korisnika, te nedostatak kapaciteta, a svi nazočni su se složili da taj problem zaslužuje veću pozornost kao i veću aktivnost u rješavanju istog.

Zaključak aktiva je da uvijek treba težiti poboljšanju usluga na korist i zadovoljstvo sadašnjih i budućih korisnika.

Ispis
Vrh