Izbornik
heeader image

5. Turistički forum kontinentalnog turizma

  • 27. ožujka 2013.
  • Turizam i kultura

Zamjenik župana Mato Golubičić i v.d. pročelnika Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i regionalni razvoj Mario Banožić nazočili su 5. Turističkom forumu kontinentalnog turizma koji petu godinu zaredom u Vukovarsko-srijemskoj županiji organiziraju županijska Turistička zajednica i gospodarska komora, Sektor za turizam HGK, Ministarstvo Turizma i Vukovarsko-srijemska županija. 

Cilj je foruma prenijeti iskustva i primjere dobre prakse svih djelatnika povezanih s kontinentalnim turizmom te na takav način poboljšati mogućnosti razvoja kontinentalnog turizma. Ovogodišnja se tema odnosi na kulturni, kreativni i aktivni turizam na vodama tako da je značajni dio programa vezan je za Dunavsku strategiju.

Domaćin je 5. Turističkog foruma kontinentalnog turizma TZ grada Iloka, a osim tema vezanih za vodni turizam, bilo je riječi i o vinskom te kulturnom turizmu. Drugi dan Foruma održan je u Vukovaru, a govorilo se o iskustvima, pripremi i provedbi projekata članica koje su pristupile EU. Na taj se način razmatralo kako su članice EU uspjele iskoristiti fondove za sektor turizma dostupne nakon pristupanja u EU.

Ispis
Vrh