Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

4. sjednica Savjeta za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije

  • 25. veljače 2021.
  • Zdravstvo i socijalna skrb
fullscreen 4. sjednica Savjeta za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije (1).jpg 4. sjednica Savjeta za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije (1).jpg
4. sjednica Savjeta za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije (1).jpg
fullscreen 4. sjednica Savjeta za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije (2).jpg 4. sjednica Savjeta za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije (2).jpg
4. sjednica Savjeta za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije (2).jpg

U prostorijama Velike županijske vijećnice u Vinkovcima održana je 4. sjednica Savjeta za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije. Glavna tema sjednice bila je izrada Socijalnog plana Vukovarsko-srijemske županije koji bi obuhvaćao stručnu i kvalitetnu analizu postojećeg stanja kao i prijedloge u cilju planiranja i razvoja mreža socijalnih usluga Vukovarsko-srijemske županije te ostvarivanja prava, obveza, mjera i ciljeva socijalne skrbi na području županije.

Obzirom na činjenicu da se radi o strateškom dokumentu Županije iz područja socijalne skrbi, članovi Savjeta za socijalnu skrb usuglasili su se da se angažira vanjska suradnica doc.dr.sc. Ana Opačić sa Pravnog fakulteta u Zagrebu, koja je i nazočila navedenoj sjednici. Na sjednici je prezentirana radna verzija Socijalnog plana Vukovarsko-srijemske županije, koji osim analize postojećeg stanja obuhvaća i informacije o dostupnosti socijalnih usluga i specifične ciljeve razvoja institucionalnih i izvaninstitucionalnih socijalnih usluga kao i predložila mjere koje bi pridonijele pri ostvarivanju navedenih ciljeva.

Nakon završetka sjednice Savjeta za socijalnu skrb doc.dr.sc. Ana Opačić nastavila je sastanke sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave kao i predstavnicima Centara za socijalnu skrb i pružatelja socijalnih usluga a sve u cilju prikupljanja korisnih informacija koje će pridonijeti opsežnosti i kvaliteti Socijalnog plana Vukovarsko-srijemske županije.

Predviđeno je da će Socijalni plan Vukovarsko-srijemske županije biti gotov do kraja ožujka 2021. godine te nakon što ga usvoje članovi Savjeta za socijalnu skrb biti će upućen na razmatranje i usvajanje Županijskoj skupštini.

Ispis
Vrh