Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Natječaj je zatvoren

Natječaj za program “Kreditom do uspjeha 2014.”, Mjera 1 - “Kreditom do konkurentnosti”

  • 03. travnja 2015.
  • Gospodarstvo, Financije

Klasa: 403-01/15-01/16

Ur.broj: 2196/1-01-15-1

Vinkovci, 03.04.2014.godine

 

 

Sukladno programu “Kreditom do uspjeha 2014.”, Mjera 1 - “Kreditom do konkurentnosti”, Vukovarsko – srijemska županija raspisuje

 

        

NATJEČAJ

 

za program “Kreditom do uspjeha 2014.”, Mjera 1 - “Kreditom do konkurentnosti”.

 

 

I.

Korisnici kredita temeljem Ugovora o provedbi programa “Kreditom do uspjeha 2014. Mjera 1. – “Kreditom do konkurentnosti” mogu biti:

 

trgovačka društva (d.o.o. i j.d.o.o.), obrti sukladno Preporuci Europske Komisije 2003/361/EZ od 06.svibnja 2003. godine te profitne ustanove, a koji ulažu na području Vukovarsko – srijemske županije neovisno o sjedištvu odnosno prebivalištu.

 

Pravo na korištenje sredstava subvencije kamate na poduzetnički kredit imaju korisnici koji će koristiti kredit za financiranje projekta prema izvatku iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti koji je i sastavni dio ovog Natječaja.

 

Prednost pri dodjeli subvencija kamatne stope imaju projekti proizvodnih djelatnosti, projekti od posebnog značaja za razvoj Županije te projekti kojima se otvaraju nova radna mjesta.

 

Krediti se ne odobravaju za refinanciranje postojećih kreditnih obveza prema bankama ili drugim financijskim institucijama.

 

II.

 

Uvjeti kreditiranja su:

 

 

Iznos   kreditnih

Sredstava

-          najniži iznos 100.000,00 kuna

-          najviši iznos 5.000.000,00 kuna

Namjena   kreditnih

Sredstava

-          kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata

(stanovi isključeni)

-          kupnja nove opreme ili pojedinih dijelova nove opreme

-          obrtna sredstva do 20% (za projekt iz uslužne djelatnosti) i do 30% (za projekt   iz proizvodne djelatnosti) iznosa ukupno odobrenog kredita

Rok otplate,

poček i dinamika otplate

-          otplata do10 godina -kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih   objekata

-          do 7 godina - kupnja nove opreme ili novog dijela opreme 

-          poček se računa u rok otplate i iznosi:do 2 godine

-          dinamika otplate u dogovoru s Bankom

Rok iskorištenja

-          do 12   mjeseci od dana sklapanja Ugovora o kreditu s Korisnikom kredita

Naknada banci

-          ne više od   0,50% od iznosa odobrenog kredita

Visina jamstva

-          do 1:1,5   visine odobrenog kredita

Instrumenti osiguranja povrata kredita

-          uobičajeni   instrumenti osiguranja u kreditnom poslovanju banke

-          moguće   jamstvo Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije sukladno   Općim uvjetima i Pravilniku o izdavanju jamstava

Status

korisnika kredita

-          ne mora   biti deponent Banke

Način isplate sredstava

-          dio   kredita namijenjen za osnovna sredstva Banka će doznačiti bezgotovinskom   isplatom na račun dobavljača ili izvršitelja usluga za Korisnika kredita na   osnovi ovjerene situacije, predračuna, računa ili ugovora o isporuci ili   kupnji u visini od najmanje 90%, te isplatom Korisniku kredita na   transakcijski račun do najviše 10% iznosa odobrenog kredita uz obvezno   pravdanje dokumentacijom za namjensko korištenje kredita

-          dio   kredita za obrtna sredstva u cijelosti će se doznačiti na transakcijski račun   Korisnika kredita uz obvezno pravdanje dokumentacijom za namjensko korištenje   kredita

 

 

Kamatne stope prema bankama partnerima na provedbi Programa:

 

PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

-       6,70% godišnje fiksna za kredite u kunskoj protuvrijednosti valute Eur, nominalna kamatna stopa do najviše 7,00% godišnje

-       za kredite uz jamstvo HAMAG BICRO-a 6,20% godišnje fiksna za kredite u kunskoj protuvrijednosti valute Eur

 

HYPO ALPE ADRIA BANK D.D.

-       6M Euribor + (5,00%-5,50%), nominalna kamatna stopa najviše do 7% godišnje

-       za kredite uz jamstvo HAMAG BICRO-a 6M Euribor + (5,00%-5,50%), nominalna kamatna stopa do najviše 6,50% godišnje

-       kamatna stopa ovisi o kreditnom rangu i instrumentima osiguranja krajnjeg korisnika kredita

 

CROATIA BANKA D.D.

-       promjenjiva, nominalna kamatna stopa do najviše 7,0% godišnje

-       za kredite uz jamstvo HAMAG BICRO-a promjenjiva, nominalna kamatna stopa do najviše 6,50% godišnje

 

RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.

-       3M Euribor + 6,25%, nominalna kamatna stopa do najviše 7,0% godišnje

-       za kredite uz jamstvo HAMAG BICRO-a 3M Euribor + 6,00%, nominalna kamatna stopa do najviše 6,50% godišnje

 

ERSTE§STEIERMARKISCHE BANK D.D.

-       3M Euribor + 5,00%, nominalna kamatna stopa do najviše 7,00% godišnje

-       za kredite uz jamstvo HAMAG BICRO-a 3M Euribor + 5,00%, nominalna kamatna stopa do najviše 6,50% godišnje

 

ZAGREBAČKA BANKA D.D.

-       6,73% godišnje fiksna za kredite u kunskoj protuvrijednosti valute Eur, nominalna kamatna stopa do najviše 7,00% godišnje

-       za kredite uz jamstvo HAMAG BICRO-a 6,23% godišnje fiksna za kredite u kunskoj protuvrijednosti valute Eur, nominalna kamatna stopa do najviše 6,50% godišnje

 

OTP BANKA D.D.

-       4,99% godišnje, promjenjiva, nominalna kamatna stopa do najviše 7,00% godišnje

-       za kredite uz jamstvo HAMAG BICRO-a 5,49% godišnje, promjenjiva, nominalna kamatna stopa do najviše 6,50% godišnje

 

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.

-       6,00% godišnje, promjenjiva, nominalna kamatna stopa do najviše 7,00% godišnje

-       za kredite uz jamstvo HAMAG BICRO-a 5,5% godišnje, promjenjiva, nominalna kamatna stopa do najviše 6,50% godišnje

 

SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA D.D.

-       za kredite u Eur: 6M Euribor + 5,00%, nominalna kamatna stopa do najviše 7,00%, za kredite uz jamstvo HAMAG BICRO-a nominalna kamatna stopa do najviše 6,50% godišnje

-       za kredite u Hrk: 7,00% godišnje fiksna, nominalna kamatna stopa do najviše 7,00% godišnje, za kredite uz jamstvo HAMAG BICRO-a 6,50% godišnje fiksna, nominalna kamatna stopa do najviše 6,50% godišnje

Subvencija kamate iznosi:

 

Ministarstvo poduzetništva i obrta subvencionira kamatnu stopu na poduzetničke kredite prema slijedećim uvjetima:

-       2 postotna poena za projekte iz proizvodnih djelatnosti i

-       1 postotni poen za projekte iz uslužnih djelatnosti.

 

Vukovarsko – srijemska županija subvencionira kamatnu stopu na poduzetničke kredite prema slijedećim uvjetima:

-       2 postotna poena za projekte iz proizvodnih djelatnosti i

-       1 postotni poen za projekte iz uslužnih djelatnosti.

 

III.

Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja donosi prijedlog poduzetničkih projekata za poduzetničke kredite, a konačnu odluku o odobrenju kredita donosi poslovna banka.

 

IV.

Poduzetnici zahtjev za kredit s popratnom dokumentacijom dostavljaju u Upravni odjel za gospodarstvo Vukovarsko – srijemske županije, Glagoljaška 27/I, Vinkovci.

Obrazac zahtjeva i popis potrebne dokumentacije sastavni su dio ovog natječaja a mogu se naći na www.vusz.hr.

 

Sve informacije glede kreditne linije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Vukovarsko – srijemske županije na tel: 032/344-232 ili na gore navedenoj web stranici.

 

V.

Razdoblje trajanja Programa je 4 godine odnosno do iskorištenja raspoloživog kreditnog potencijala.

 

 

 

                                                                                              Ž U P A N

                                                                                    Božo Galić, dipl.ing.

Pozivni dokumenti

  Zahtjev za kredit 07. travnja 2015. 17,57 KB
  Prilog II- Popis prihvatljivih djelatnosti 07. travnja 2015. 214,9 KB
  Prilog I - popis dokumentacije uz zahtjev za kredit 07. travnja 2015. 87,02 KB
Vrh