Izbornik
heeader image

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2015. godinu

  • 29. prosinca 2014.
  • Turizam i kultura

Na temelju članka 17., 20. i 23. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94, 38/09), te članka 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Sl. vjesnik“ Županije br. 4/13) Upravni odjel za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije objavljuje

 

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi

Vukovarsko-srijemske županije za 2015. godinu


I.

            U proračunu Vukovarsko-srijemske županije osiguravaju se sredstva za javne potrebe u tehničkoj kulturi, a to su aktivnosti koje se odnose na: poticanje i promicanje tehničke kulture, programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, specifične programe za djecu s posebnim potrebama, poticanje inventivnog stvaralaštva, organiziranje promaknuća tehnoloških inovacija, organizacija i sudjelovanje na izložbama, sajmovima i natjecanjima u različitim tehničkim disciplinama, međunarodnu suradnju od interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju. Predloženi programi javnih potreba u tehničkoj kulturi moraju biti u skladu sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama Razvojne strategije Vukovarsko srijemske županije.

Pravo podnošenja prijedloga na ovaj poziv imaju organizacije, ustanove, pravne i fizičke osobe, građani i udruge te jedinice lokalne samouprave koje obavljaju djelatnosti u tehničkoj kulturi na području Vukovarsko-srijemske županije,.

 

II.

U program javnih potreba u tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2015. godinu, u skladu sa Zakonom o tehničkoj kulturi te ocjenom izvršenja programa u 2014. godini, uvrstit će se programi:

  1. redovne djelatnosti ustanova tehničke kulture te      strukovnih udruga u tehničkoj kulturi od interesa za Vukovarsko-srijemsku      županiju
  2. obrazovanja i osposobljavanja za stjecanje      izvanškolskih tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina
  3. smotri, natjecanja i izložbi od interesa za      Županiju
  4. međunarodne suradnje
  5. informativno-nakladničke djelatnosti od interesa      za Županiju
  6. poticanja i promicanja tehnoloških inovacija.

 

III.

Prijave se podnose na odgovarajućoj prijavnici koja se može dobiti u Upravnom odjelu za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije ili na web stranici Županije http://www.vusz.hr   .

Predlagatelji trebaju svoje programe dostaviti poštom na adresu:

Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za turizam i kulturu,

Županijska 9, 32 000 Vukovar

Rok za podnošenje potpunih prijava je 31. siječnja 2015. godine.

 

 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

Upravni odjel za turizam i kulturu

 

Datum završetka: 29. prosinca 2014.

Pozivni dokument

  Prijavnica za programe javnih potreba u tehničkoj kulturi za 201529. prosinca 2014. 92,49 KB