Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Postupak javnog uvida i javnog izlaganja IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana VSŽ i Strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana VSŽ

  • 10. srpnja 2019.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo, Priroda i zaštita okoliša

Na temelju članka 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13. i 65/17.), članka 67. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18., 118/18.), članka 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17.), te članka 3. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08.), Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o provođenju jedinstvenog postupka javne rasprave

o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije

i

o Strateškoj studiji o utjecaju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije

na okoliš

 

Javna rasprava se sastoji od javnog uvida i javnog izlaganja.

 

1. Javni uvid u Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije i Stratešku studiju o utjecaju na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije trajat će 39 dana u razdoblju od 22. srpnja 2019. godine do 29. kolovoza 2019. godine i to:

  • radnim danom u prostorijama Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru, Županijska 11, od 08:00 do 14:00 sati
  • na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja www.mgipu.hr
  • na mrežnoj stranici Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr

 

2. Javno izlaganje o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije održat će se dana 24. srpnja 2019. godine u 11,00 sati u Velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije, Vukovar, Županijska 9.

 

3. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije i Stratešku studiju o utjecaju na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije, dostavljaju se do 12. rujna 2019. godine na adresu Vukovarsko-srijemska županija, Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, HR-32000 Vukovar, Županijska 9.

 

4. Svi sudionici u javnoj raspravi sudjeluju na način da: imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije i Stratešku studiju o utjecaju na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u točki 3. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu.

   

KLASA: 350-02/17-03/5

URBROJ: 2196/1-14-01-19-8

Vukovar, 05. srpnja 2019.g.

VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Služba za prostorno planiranje,

gradnju i zaštitu okoliša

 

Datum završetka: 10. srpnja 2019.

Pozivni dokumenti

  Prilozi-ĐELETOVCI.pdf15. srpnja 2019. 2,67 MB
  0_1A_p19_Prostori za razvoj i uređenje pod_2.pdf15. srpnja 2019. 1,34 MB
  1A_p19_Prostori za raz i uređenje pov.pdf15. srpnja 2019. 12,2 MB
  IV.IDPPVSŽ_Prijedlog_Knjiga1_javni uvid.pdf15. srpnja 2019. 1,18 MB
  Prilozi-ILAČA.pdf15. srpnja 2019. 1,05 MB
  0_2A_p19_PROMET-cestovni,željeznički,zračni i riječni-2.pdf15. srpnja 2019. 1,54 MB
  2A_p19_PROMET-cestovni,željeznički,zračni i riječni.pdf15. srpnja 2019. 9,98 MB
  IV.IDPPVSŽ_Prijedlog_Sažetak_javni uvid.pdf15. srpnja 2019. 151,07 KB
  Prilozi-PRIVLAKA.pdf15. srpnja 2019. 1,47 MB
  0_2B_p19_Pošta i elektroničke komunikacije-2.pdf15. srpnja 2019. 780,51 KB
  2B_p19_Pošta i elektroničke komunikacije.pdf15. srpnja 2019. 8,16 MB
  IV.IDPPVSŽ_Prijedlog_Knjiga2_javni uvid (1).pdf15. srpnja 2019. 23,96 MB
  0_2C_p19_Energetski sustav-elektroenergetika-2.pdf15. srpnja 2019. 820,31 KB
  2C_p19_Energetski sustav-elektroenergetika.pdf15. srpnja 2019. 7,94 MB
  0_2D_p19_Eksploatacija i cijevni transport plina i nafte-2.pdf15. srpnja 2019. 950,92 KB
  2D_p19_Eksploatacija i cijevni transport plina i nafte.pdf15. srpnja 2019. 7,88 MB
  0_2E_p19_Vodnogospodarski sustav-2.pdf15. srpnja 2019. 1,32 MB
  2E-1_p19_Vodnogospodarski sustav.pdf15. srpnja 2019. 9,91 MB
  0_2F_p19_Korištenje voda - Vodoopskrba-2.pdf15. srpnja 2019. 943,67 KB
  2F-1_p19_Korištenje voda - Vodoopskrba.pdf15. srpnja 2019. 8,81 MB
  0_2G-1_p19_Postupanje sa otpadom.pdf15. srpnja 2019. 724,69 KB
  2G-1_p19_Postupanje s otpadom.pdf15. srpnja 2019. 7,37 MB
  0_3C_p19_Područja posebnih uvjeta korištenja.pdf15. srpnja 2019. 924,7 KB
  3A_p19_Krajolik i zaštićeni dijelovi prirode.pdf15. srpnja 2019. 8,86 MB
  0_3E_p2019_Vodozaštita-2.pdf15. srpnja 2019. 1,18 MB
  3B_p19_Kulturna dobra.pdf15. srpnja 2019. 7,69 MB
  0_3F_p19_Pod primjene planskih mjera zaš.pdf15. srpnja 2019. 1011,03 KB
  3C_p19_Područja posebnih uvjeta korištenja.pdf15. srpnja 2019. 8,03 MB
  3E_p19_Vodozaštita.pdf15. srpnja 2019. 9,39 MB
  3F_p19_Područja primjene planskih mjera zaštite.pdf15. srpnja 2019. 7,96 MB
  Zaključak Župana o utvrđivanju Prijedloga10. srpnja 2019. 905,87 KB
  Posebna obavijest za javnopravna tijela i JLS15. srpnja 2019. 2,69 MB
  Strateška procjena IV. IDPPVSŽ15. srpnja 2019. 23,23 MB
Vrh