Izbornik
heeader image
Javni poziv je završen

P O Z I V na prijavu projekata u okviru Županijske razvojne strategije 2011-2013

  • 08. lipnja 2012.
  • Gospodarstvo, Međunarodna suradnja i regionalni razvoj, Financije

P O Z I V

na prijavu projekata u okviru

Županijske razvojne strategije 2011-2013

 

Pozivaju se svi dionici s područja Vukovarsko-srijemske županije (jedinice lokalne samouprave, nevladine organizacije, razvojne agencije, potporne institucije, privatna i javna poduzeća, zadruge, udruge, obrazovne institucije, poduzeća u (su)vlasništvu županije, gradova i općina itd.) da prijave svoje projekte u Županijsku bazu projekata kako bi isti mogli biti kandidirani za sufinanciranje iz EU fondova te domaćih i ostalih međunarodnih izvora financiranja.

Svrha poziva je identificirati i prikupiti sve ideje, prijedloge i projekte koji su važni za razvoj Vukovarsko-srijemske županije i koji će doprinijeti ostvarenju ciljeva i prioriteta utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom 2011-2013. Projekti će biti prikupljani pomoću web platforme „E- županija“ koju je ustrojila Vukovarsko-srijemska županija sa ciljem lakšeg i bržeg praćenja pripreme te kontinuiranog ažuriranja statusa projekata. 

Baza će omogućiti lakšu koordinaciju i suradnju među različitim prijaviteljima projekata te će služiti županiji kao osnovica za selekciju projekata kojima će biti pružena financijska i stručna podrška kao projektima od županijskog interesa. 

Projekti trebaju biti u skladu sa Županijskom razvojnom strategijom i nalaziti se unutar definiranih ciljeva, prioriteta i mjera te prijavljeni na web platformi „E-županija“.

Datum završetka: 08. lipnja 2012.
Vrh