Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javni poziv za uvid u spis predmeta Općina Andrijaševci u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine - autobusno stajalište, parkiralište, pješačka staza i rekonstrukcija Bosutske ulice na postojećoj građevnoj čestici k.č. broj 1207 i 1233 k.o. Rokovci k.o. Rokovci

  • 16. listopada 2019.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Pozivni dokument

  Javni poziv16. listopada 2019. 364,89 KB
Vrh